ชนิดของ ไมโครโฟน

ชนิดของ ไมโครโฟน

       ไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับสัญญาณเสียงพูด. หลักการทำงานของไมโครโฟน หลายคนอาจทราบดีถ้ายังไม่ทราบ คลิกดูหัวข้อนี้ได้นะครับ “ หลักการทำงานของไมโครโฟน “ หลังจากทราบหลักการทำงานแล้วผมจะได้อธิบายถึง ชนิด ของไมโครโฟนกัน

     เราสามารถแบ่งชนิดของไมโครโฟน ได้จากเกณฑ์หลายๆอย่าง เช่น

              แบ่งตามการทำงาน. โดยเราสามารถแบ่งชนิดของไมโครโฟนจากการทำงานได้เป็น 2 ชนิด คือแบบ ไดนามิค และแบบ คอนเดนเซอร์

                  1. ไดนามิค แบบนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ทันที

                  2. คอนเดนเซอร์.แบบนี้จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายๆ เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แทนแม่เหล็กธรรมาชาติเหมือนของ ไดนามิค

               แบ่งตามการใช้งาน  สามารถแบ่งเป็น คร่าวๆ ดังนี้ครับ

                  1. ไมค์ร้องหรือไมค์พูด

                  2. ไมค์จับเสียงดนตรี

                  3. ไมค์สำหรับบันทึกเสียง

              แบ่งตามการเชื่อมต่อสัญญาณ

                  1. ไมค์สาย

                  2. ไมค์ไร้สายหรือไมค์ลอย

ผู้เขียน. กำชัย ตันธเนศ (วศบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

Visitors: 410,635