ขาตั้งไมค์ (Microphone Stand)

หมวดนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับ ไมโครโฟน ทั้งชนิดที่มีสาย และ ชนิดไร้สาย ได้แก่ ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ , ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะคออ่อน , ขาไมค์ตั้งพื้น , ขาไมค์ตั้งพื้นบรูม , คอจับไมค์ , ขาจับไมค์  เป็นต้น

 • S6 (NTS) ขากลางสำหรับต่อลำโพงซับ
  450.00 บาท
 • CBN-001 (NPE) ขาตั้งโน้ตเพลง
  800.00 บาท
 • LBC1227/01 (BOSCH) heavy mic table stand
  1,900.00 บาท
 • LBC1226/01 (BOSCH) adjustable Boom
  2,200.00 บาท
 • LBC1221/01 (BOSCH) microphone floorstand
  3,800.00 บาท
 • LBC1215/01 (BOSCH) Quick Release mic clamp
  800.00 บาท
 • YM-330A ( NTS ) คอจับไมค์
  100.00 บาท
 • MS 231 HB ( Gravity ) Microphone Stand with Round Base and One-Hand Clutch
  2,800.00 บาท
 • MS 23 XLR B ( Gravity ) Microphone Stand with XLR Connector and Goosenec
  4,200.00 บาท
 • S 5 BE ( Adam Hall ) Microphone Stand
  1,100.00 บาท
 • CM-4365 ( RAZR ) ขาแขวน โปรเจ็คเตอร์
  1,290.00 บาท
 • PRO-SSM BABY BOOM ( COMPACT ) ขาตั้งไมค์ บรูม แบบ สั้น สแตนเลส
  1,540.00 บาท
 • PRO-MCX BABY BOOM ( COMPACT ) ขาตั้งไมค์ บรูม แบบ สั้น
  1,210.00 บาท
 • MCX BABY BOOM ( COMPACT ) ขาตั้งตั้งไมค์ บรูมเล็ก
  880.00 บาท
 • PRO-SSM 2 PIECE ( COMPACT ) ขาไมค์ตั้งพื้น บรูม แบบ 2 ตอน
  2,090.00 บาท
 • PRO-SSM ( COMPACT ) ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น บรูม สแตนเลส
  1,980.00 บาท
 • PRO-MCX 2 PIECE ( COMPACT ) ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น บรูม แบบ 2 ตอน
  1,650.00 บาท
 • PRO-MCX ( COMPACT ) ขาต้งไมค์ ตั้งพื้น บรูม
  1,540.00 บาท
 • MCX 2 piece ( COMPACT ) ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น บรูม แบบ 2 ชิ้น
  1,100.00 บาท
 • MCX ( COMPACT ) ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น บรูม
  990.00 บาท
 • ST-318 ( NTS ) ขาแขวนลำโพงแบบสวม
  950.00 บาท
 • ST-20 ( NTS ) ขาแขวนลำโพงแบบสวม
  1,300.00 บาท
 • ST-1100 ( NTS ) ขาตั้งลำโพงอลูมิเนียม
  1,000.00 บาท
 • SM2001 (BEHRINGER) Heavy-Duty Height-Adjustable Monitor Stand
  1,200.00 บาท

Visitors: 217,574