ขาตั้งไมค์ (Microphone Stand)

หมวดนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับ ไมโครโฟน ทั้งชนิดที่มีสาย และ ชนิดไร้สาย ได้แก่ ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ , ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะคออ่อน , ขาไมค์ตั้งพื้น , ขาไมค์ตั้งพื้นบรูม , คอจับไมค์ , ขาจับไมค์  เป็นต้น

 • GN-6 (NPE) คออ่อนไมค์ 6.5"
  120.00 บาท
 • GN-13 (NPE) คออ่อนไมค์ 13"
  250.00 บาท
 • GN-19 (NPE) คออ่อนไมค์ 19"
  300.00 บาท
 • MS-109 (NPE) ขาไมค์ตั้งโต๊ะพร้อมแขนบูม
  550.00 บาท
 • F-5 (NPE) ขาไมค์ตั้งพื้นฐานกลม F-5 (ขาตั้งไมค์พื้น 11")
  850.00 บาท
 • BB-3050 (NPE) ขาตั้งไมค์บรูมตั้งโต๊ะ
  650.00 บาท
 • LMB-190 (NPE) เฉพาะแขนไมค์บรูม
  600.00 บาท
 • S-102 (NPE) ขาตั้งไมค์บูมแบบเหล็กสีดำชนิดบีบเลื่อนขึ้นลง
  850.00 บาท
 • S-109 (NPE) ขาตั้งไมค์บูมแบบเหล็กสีดำ
  620.00 บาท
 • S-119 (NPE) ขาตั้งไมค์บูมแบบเหล็กสีดำ
  650.00 บาท
 • TS-301 (NPE) ขาจับไมค์กลอง
  230.00 บาท
 • E335 (YXD-M30) (NPE) คอจับไมค์แบบหนีบ
  80.00 บาท
 • A710-FM-4FT (SHURE) Four Foot Mounted Flush Kit For MXA710
  15,300.00 บาท
 • A710-FM-2FT (SHURE) Two Foot Mounted Flush Kit For MXA710
  12,100.00 บาท
 • A-MXN5-TB (SHURE) Tile Bridge for MXN5 Ceiling Loudspeaker
  1,100.00 บาท
 • HD-26 (NPE) คอไมค์แบบสอด
  80.00 บาท
 • D-4 (NPE) ขาตั้งไมค์พร้อมคออ่อนฐานกลม
  560.00 บาท
 • D-6 (NPE) ขาตั้งไมโครโฟนคออ่อน
  680.00 บาท
 • MS-033 (NPE) ขาไมค์ตั้งโต๊ะ
  410.00 บาท
 • CB-02 (NPE) ขาตั้งไมค์บรูม
  620.00 บาท
 • S-101 (NPE) ขาตั้งไมค์บูมแบบเหล็กสีดำ
  680.00 บาท
 • CB-01 (NPE) ขาตั้งไมค์ตรงขาพับ
  650.00 บาท
 • D-288A (NPE) ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ
  900.00 บาท
 • HM-3 (NPE) ที่จับไมโครโฟนแบบเหล็ก
  100.00 บาท

Visitors: 385,432