เรื่องการปรับราคาขึ้น สินค้าในเครือ มหาจักร

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

     เนื่องจากทาง บริษัท มหาจักร ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้มีการปรับราคาสินค้าในเครือทั้งหมด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ขณะนี้ ทาง vcmaudio กำลังดำเนินการ update ราคา และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างนี้ ราคาที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน ทาง vcmaudio ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 362,597