ไมโครโฟน มีเสียงได้อย่างไร ?

ไมโครโฟน มีเสียงได้อย่างไร ?

      หลักการการเกิดเสียงของไมโครโฟน เกิดจากเมื่อพลังงานเสียง ส่งผ่านไปกระทบกับ ไดอะเฟรม ที่ ว้อยส์ไมค์ ไดอะเฟรม จะเกิดแรงสั่นสะเทือน ส่งไปยังขดลวดทองแดงที่ พันอยู่รอบ แกนแม่เหล็ก เมื่อขดลวดขยับขึ้นลง ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขนาดตามความถี่ของการสั่น กระแสไฟฟ้านี้จะส่งผ่านไปยังสายสัญญาณ เมื่อถึงปลายทางจะมีอุปกรณ์ที่แปลง ความถี่ของกระแสไฟฟ้านี้ และส่งผ่านไปเครื่องขยายเสียงเพื่อออกสู่ลำโพง กลายเป็นเสียงพูดของเรา

 

ผู้เขียน. กำชัย ตันธเนศ (วศบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Visitors: 410,593