ยกเลิก ลำโพงคาดเอว TOA ER-1000WR

เรื่อง ยกเลิกการผลิต

       ข่าวจากบริษัท โตอะ ประเทศไทย จำกัด แจ้งเรื่องการยกเลิกการผลิต ลำโพงคาดเอว รุ่น ER-1000WR โดยมีสินค้ารุ่นใหม่ทดแทน คือรุ่น ER-1000A-BL (สีดำ) , ER-1000A-YL (สีเหลือง) , ER-1000A-WH (สีขาว) โดยเบื่องต้นมีการปรับราคาสินค้าให้ถูกลงแต่ยังคงคุณภาพที่ดีไว้

Visitors: 410,605