ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา)

      ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้กระจายเสียงให้กับคณะบุคคล ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) จะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ด้วยกัน 2 อย่าง คือ เครื่องส่งและเครื่องรับ การใช้งานของ ชุดทัวร์ (ชุดแปลภาษา) เรามักนำมาใช้ในการพาชมสถานที่ที่ต้องการความสงบ หรือ สถานที่ที่มีเสียงอึกทึกมากๆ เพราะเครื่องรับจะมีหูฟังช่วยให้การได้ยินเสียงดีขึ้น การเลือกซื้อ ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) นั้น สิ่งที่เราต้องคำนึง คือ จำนวนช่องเครื่องส่ง ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) บางรุ่นจะมีชอ่งในการส่งไม่เท่ากัน เนื่องจาก เราสามารถใช้ผุ้พูดที่แตกต่างกันได้หลายภาษา ยกตัวอย่างเช่น ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) ที่มีเครื่องส่งส่งได้ 4 ช่อง ก็หมายความว่าเครื่องรับสามารถเลือกรับฟังภาษาที่แตกต่างกันได้ถึง 4 ภาษา เป็นต้น นอกจากนี้ ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) แต่ละรุ่นยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของคลื่นที่ใช้ส่งสัญญาณ เชน ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) บางรุ่นใช้คลื่น UHF บางรุ่น ใช้ความถี่ 2.4 GHz

 • LM-72A (OKAYO) Lapel mic
  1,200.00 บาท
 • HM-20A (OKAYO) Headset Microphone
  1,000.00 บาท
 • EM-101 (OKAYO) earphone softshell
  300.00 บาท
 • WT-808T+ (OKAYO) Bodypack transmiter with clip mic 16 channel
  8,500.00 บาท
 • WT-808R+ (OKAYO) Bodypack receiver with rarphone 16 channel
  7,500.00 บาท
 • HDC-502N (OKAYO) Dual slot charger
  3,200.00 บาท
 • HDC-736 (OKAYO) 36 Slot charger suitcase
  65,000.00 บาท
 • HDC-712 (OKAYO) 12 slot Charging Case
  20,000.00 บาท
 • HDC-702 (OKAYO) Dual slot charger
  3,200.00 บาท
 • HDC-300 (OKAYO) 24-Slot Charger and case for WT-300 units
  42,000.00 บาท
 • HDC-750 (OKAYO) 50 Slot charging case
  100,000.00 บาท
 • CCW-28 (OKAYO) Carry case for 28 of WT-300 Units
  9,500.00 บาท
 • AC-300 (OKAYO) Carry case for 26 of WT-300 Units
  6,000.00 บาท
 • ATC-528U (TOA) 28 Slot Audio Guide Upload and Charger
  100,000.00 บาท
 • WT-300R+ (OKAYO) เครื่องรับ ชุดแปลภาษา
  5,000.00 บาท
 • WT-300T+ (OKAYO) เครื่องส่ง ชุดแปลภาษา
  6,000.00 บาท
 • AT-500 (OKAYO) Multimedia Guide
  15,000.00 บาท
 • WG-D100R (TOA) Digital Wireless Guide Receiver
  6,500.00 บาท
 • MTG-100-C12 (MIPRO) กระเป๋าพร้อมแท่นชาร์จ 12 ช่อง
  30,000.00 บาท
 • MTG-100Ra/MTG-100Ta (MIPRO) เครื่องรับ-ส่งแบบพกพา
  16,500.00 บาท
 • MTG-100Ra (MIPRO) เครื่องรับดิจิตอลแบบพกพา
  8,500.00 บาท
 • TOA WT-2100 เครื่องรับสัญญาณ ชุดทัวร์ไกด์
  9,400.00 บาท
 • TOA WM-2100 Portable Transmitter
  11,000.00 บาท
 • YP-M101 (TOA) ไมโครโฟนแบบหนีบปกเสื้อ
  1,900.00 บาท

Visitors: 410,653