ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา)

      ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้กระจายเสียงให้กับคณะบุคคล ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) จะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ด้วยกัน 2 อย่าง คือ เครื่องส่งและเครื่องรับ การใช้งานของ ชุดทัวร์ (ชุดแปลภาษา) เรามักนำมาใช้ในการพาชมสถานที่ที่ต้องการความสงบ หรือ สถานที่ที่มีเสียงอึกทึกมากๆ เพราะเครื่องรับจะมีหูฟังช่วยให้การได้ยินเสียงดีขึ้น การเลือกซื้อ ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) นั้น สิ่งที่เราต้องคำนึง คือ จำนวนช่องเครื่องส่ง ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) บางรุ่นจะมีชอ่งในการส่งไม่เท่ากัน เนื่องจาก เราสามารถใช้ผุ้พูดที่แตกต่างกันได้หลายภาษา ยกตัวอย่างเช่น ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) ที่มีเครื่องส่งส่งได้ 4 ช่อง ก็หมายความว่าเครื่องรับสามารถเลือกรับฟังภาษาที่แตกต่างกันได้ถึง 4 ภาษา เป็นต้น นอกจากนี้ ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) แต่ละรุ่นยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของคลื่นที่ใช้ส่งสัญญาณ เชน ชุดทัวร์ไกด์ (ชุดแปลภาษา) บางรุ่นใช้คลื่น UHF บางรุ่น ใช้ความถี่ 2.4 GHz

 • TOA WT-2100 เครื่องรับสัญญาณ ชุดทัวร์ไกด์
  6,000.00 บาท
  8,200.00 บาท  (-27%)
 • TOA WM-2100 Portable Transmitter
  7,000.00 บาท
  9,600.00 บาท  (-27%)
 • TOA YP-M101 ไมโครโฟนแบบหนีบปกเสื้อ
  1,650.00 บาท
 • TOA YP-E401 หูฟังชนิดคล้องหู
  800.00 บาท
  1,150.00 บาท  (-30%)
 • TOA WM-2110 เครื่องส่งสัญญาณแบบตั้งโต๊ะ
  12,000.00 บาท
 • PZent CB350 Charger 10 bay charger
  16,000.00 บาท
 • PZent SH350G เครื่องช่วยแปลภาษา
  11,500.00 บาท
 • TOA WG-D100T Digital Wireless Guide Receiver
  6,000.00 บาท
 • TOA WG-TC12A Battery Charger
  16,000.00 บาท
Visitors: 66,643