NUMARK

      มิกเซอร์ NUMARK เป็นมิกเซอร์ที่ใช้สำหรับงานต่อเพลงในสถานบันเทิงเป็นหลัก จะใช้คู่กับเครื่องเล่น CD แบบ 2 หัว เพื่อใช้ต่อเพลงให้มีความต่อเนื่อง

  • มิกเซอร์ Numark Mixtrack-Pro-FX
    9,490.00 บาท
Visitors: 321,652