มิกเซอร์ WHARFEDALE PRO

      เครื่องผสมสัญญาณเสียง , หรือ มิกเซอร์ของ WHARFEDALE PRO เป็นสินค้าจากประเทศอังกฤษ สินค้ามิกเซอร์จะมีด้วยกันหลายรุ่น เช่น Connect 502USB , Connect 802 USB , Connect 1002FX/USB , Connect 1202FX/USB เป็น มิกเซอร์ขนาดเล็กที่มากด้วยคุณภาพ เหมาะสำหรับงานเคลื่อนย้ายหรือทำเป็นซับมิกเซอร์ เพื่อเพิ่มช่องสัญญาณเสียงให้มากขึ้น มิกเซอร์ขนาดกลาง เช่น SL424USB , SL1224USB , SL824USB สำหรับงานเครื่องเสียงกลางแจ้ง หรืองานแสดงสด ที่ต้องการรายละเอียดเสียง และอุปกรณ์เสียงที่ใช้มากขึ้น สำหรับงาน ห้องบันทึก ก็มีมิกซ์แบบดิจิตอลที่สามารถเข้าแร็คได้ เช่น M16 , M16rack รายละเอียดสินค้าสามารถเลือกชมด้านล่างนี้ครับ

  • มิกเซอร์ Wharfedale Pro SL1224USB
    17,900.00 บาท
  • มิกเซอร์ Wharfedale Pro SL-824usb
    13,900.00 บาท
Visitors: 321,681