เครื่องขยายเสียงรถแห่

    สินค้าในหมวดนี้ เป็นเครื่องขยายเสียงที่ใช้สำหรับติดรถแห่ประกาศ เป็นเครื่องขยายเสียงที่สามารถติดรถแห่ได้โดยตรง เพราะสามารถใช้ไฟกระแสตรง (DC 12 V) ซึ่งเป็นการต่อกับแบตเตอรี่รถโดยไม่ต้องผ่านตัวแปลงใดๆ สินค้าในหมวดเครื่องรถแห่ เป็นเพียงเครื่องขยายเสียงเท่านั้น ลูกค้าสามารถดูลำโพง ฮอร์นเพื่อใช้ติดบนรถแห่ ตามขนาดและกำลัง วัตต์ ที่เหมาะสมได้ สนใจสินค้าลำโพงฮอร์น คลิก ตามเมนูด้านซ้าย หัวข้อลำโพงเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติม

    สินค้าในหมวดเครื่องเสียงรถแห่นี้ เหมาะกับ การใช้งานดังต่อไป

 • รถโฆษณา ต่างๆ
 • รถแห่ หาเสียงเลือกตั้ง
 • รถแห่ ขายสินค้าต่างๆ
 • รถประกาศเหตุฉุกเฉิน เช่น รถตำรวจ , รถพยาบาล , รถดับเพลิง เป็นต้น
 • AVK-530 ( Proplus ) เครื่องขยายเสียงติดรถ 100 วัตต์
  2,300.00 บาท
 • CPA-250BT ( NPE ) เครื่องขยายเสียงติดรถแห่ 250 วัตต์
  5,500.00 บาท
 • CPA-150BT ( NPE ) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 150 วัตต์
  5,100.00 บาท
 • SWT1000P (MUSIC) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 1000 วัตต์
  15,000.00 บาท
 • SWT600P (MUSIC) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 600 วัตต์
  11,500.00 บาท
 • SWT600U/FM (MUSIC) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 600 วัตต์
  13,000.00 บาท
 • SWT600 (MUSIC) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 600 วัตต์
  12,000.00 บาท
 • SWT400 (MUSIC) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 400 วัตต์
  10,500.00 บาท
 • AU50 (MUSIC) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 50 วัตต์
  2,700.00 บาท
 • AU100 (MUSIC) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 100 วัตต์
  3,000.00 บาท
 • DX-30012UT (MUSIC) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 300 วัตต์
  6,200.00 บาท
 • DX-25012UT (MUSIC) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 250 วัตต์
  5,800.00 บาท
 • DX-15012UT (MUSIC) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 150 วัตต์
  4,900.00 บาท
 • SMT1000PA (MUSIC) เครื่องเสียงรถแห่ 1000 วัตต์
  8,500.00 บาท
 • SMT1200B (MUSIC) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 1,200 วัตต์
  9,500.00 บาท
 • SMT650B (MUSIC) เครื่องขยายเสียงรถแห่ 650 วัตต์
  7,500.00 บาท
 • SMT350B (MUSIC) เครื่องขายเสียงรถแห่ 350 วัตต์
  6,000.00 บาท
 • C-200BT (HONIC) เครื่องขยายเสียงติดรถแห่ 200 วัตต์
  4,900.00 บาท
 • CPA-902MP3 (NPE) เครื่องขยายเสียงติดรถ 80 วัตต์
  2,700.00 บาท
 • DX-10012UT (MUSIC) เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์
  4,500.00 บาท
 • CA-160 (TOA) เครื่องขยายเสียงติดรถ
  5,300.00 บาท
 • CA-130 (TOA) เครื่องขยายเสียงติดรถ
  3,600.00 บาท
 • CVA-30MP3 (NPE) เพาเวอร์มิกเซอร์
  2,400.00 บาท
Visitors: 410,609