โทรโข่ง SHOW

SHOW ผู้ผลิตสินค้าประเทศเครื่องเสียง PA สัญชาติ ใต้หวัน มีโรงงานผลิต อยู่ที่ประเทศจีน โทรโข่งที่ผลิต ได้แก่ รุ่น ER-3s , ER-55 , ER-55W , ER-66 , ER-56S , ER-66S , ER-66SDR , ER-66W , ER-67W , ER-226 , ER-226W , ER-332W , ERV-68SW เป็นต้น

 • ER-226W (SHOW) โทรโข่งถือพูด
  1,200.00 บาท
 • ER-332 (SHOW) โทรโข่ง
  1,200.00 บาท
 • โทรโข่ง SHOW ER-332S
  1,300.00 บาท
 • โทรโข่ง SHOW ER-332W
  1,300.00 บาท
 • โทรโข่ง SHOW ER-66
  1,700.00 บาท
 • โทรโข่ง SHOW ER-56
  1,600.00 บาท
 • โทรโข่ง ER-66S SHOW
  2,200.00 บาท
 • โทรโข่ง SHOW ER-67S
  3,600.00 บาท
 • โทรโข่ง SHOW ER-56S
  1,700.00 บาท
 • โทรโข่ง SHOW ER-56W
  1,700.00 บาท
 • โทรโข่ง SHOW ER-66W
  2,200.00 บาท
 • โทรโข่ง SHOW ER-67W
  3,600.00 บาท
 • ERV-68SW-VT-22P(J)-LM-60 (SHOW) โทรโข่ง
  6,900.00 บาท
 • ERV-68S-VXM-286TS (SHOW) โทรโข่ง
  6,900.00 บาท
 • โทรโข่ง SHOW ER-55SDR
  2,000.00 บาท
 • โทรโข่ง SHOW ER-66SDR
  2,900.00 บาท
 • ER-3S (SHOW) โทรโข่ง สีแดง
  2,500.00 บาท
  3,500.00 บาท  (-29%)
 • ER-3S (SHOW) โทรโข่ง สีเหลือง
  2,500.00 บาท
  3,500.00 บาท  (-29%)
Visitors: 410,620