โทรโข่ง SHOW

SHOW ผู้ผลิตสินค้าประเทศเครื่องเสียง PA สัญชาติ ใต้หวัน มีโรงงานผลิต อยู่ที่ประเทศจีน โทรโข่งที่ผลิต ได้แก่ รุ่น ER-3s , ER-55 , ER-55W , ER-66 , ER-56S , ER-66S , ER-66SDR , ER-66W , ER-67W , ER-226 , ER-226W , ER-332W , ERV-68SW เป็นต้น

 • โทรโข่ง SHOW ER-226W
  720.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-332
  1,200.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-332S
  1,300.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-332W
  1,300.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-66
  1,700.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-56
  1,600.00 ฿
 • โทรโข่ง ER-66S SHOW
  1,800.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-67S
  2,800.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-56S
  1,700.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-56W
  1,700.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-66W
  1,800.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-67W
  2,800.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ERV-68SW/VT-22P(J)/LM-60
  6,900.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ERV-68SW/VXM-286TS
  6,900.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-55SDR
  2,000.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-66SDR
  2,900.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-3S สีแดง
  1,300.00 ฿
 • โทรโข่ง SHOW ER-3S
  1,300.00 ฿
Visitors: 18,829