โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator)

      โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) เป็นอุปกรณ์ เพื่อช่วยในการปรับลดเสียงลำโพงในแต่ละจุด เราจะใช้ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) เพื่อต้องการปรับลดลำโพงเป็นบางจุดเท่านั้นเพราะในการเดินระบบกระจายเสียง แต่ละพื้นที่ต้องการความดังของเสียงไม่เท่ากัน โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) จึงเป็นอุปกรณ์ช่วยให้เราควบคุมลำโพงในแต่ละจุดได้สะดวกยิ่งขึ้น การเลือกซื้อ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) นั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง คือ ขนาดวัตต์ที่ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) สามารถทนได้ ยกตัวอย่างเช่น โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) ที่รับกำลังได้ 60 วัตต์ ก็หมายถึง โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) นั้นสามารถควบคุมกลุ่มของลำโพงที่มีกำลังขับรวมไม่เกิน 60 วัตต์ เป็นต้น นอกจากนี้ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) บางยี่ห้อ ยังแยกระหว่างลำโพงที่ใช้ Line และใช้ Ohm แต่ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) บางยี่้ห้อก็สามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบ

 • โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator) BOSCH LBC1420/10
  3,800.00 ฿
 • โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator) BOSCH LBC1410/10
  1,400.00 ฿
 • โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator) BOSCH LBC 1400/10
  1,400.00 ฿
 • โวลุ่มปรับเสียงมีลายท์ (Attenuator with line) NPE รุ่น AT-40HL
  440.00 ฿
 • โวลุ่มปรับเสียง (Attenuator) NPE รุ่น AT-40H
  330.00 ฿
 • TOA AT-4200 โวลุ่มหรี่เสียง 200 วัตต์
  3,300.00 ฿
 • TOA AT-4120 โวลุ่มหรี่เสียง 120 วัตต์
  2,420.00 ฿
 • TOA AT-4060 โวลุ่มหรี่เสียง 60 วัตต์
  1,760.00 ฿
 • โวลุ่มหรี่เสียง 30 วัตต์ TOA AT-4030
  1,490.00 ฿
 • โวลุ่มหรี่เสียง 12 วัตต์ TOA AT-4012
  1,160.00 ฿
 • โวลุ่มหรี่เสียง TOA AT-2004 S
  4,100.00 ฿
 • โวลุ่มหรี่เสียง TOA AT-1204 S
  2,280.00 ฿
 • โวลุ่มหรี่เสียง 60 วัตต์ TOA AT-064 S
  860.00 ฿
 • โวลุ่มหรี่เสียง 60 วัตต์ TOA AT-603AP
  1,550.00 ฿
 • TOA AT-303AP โวลุ่มหรี่เสียง 30 วัตต์
  1,260.00 ฿
 • โวลุ่มปรับเสียง TOA AT-063AP
  910.00 ฿
Visitors: 18,849