โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator)

      โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) เป็นอุปกรณ์ เพื่อช่วยในการปรับลดเสียงลำโพงในแต่ละจุด เราจะใช้ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) เพื่อต้องการปรับลดลำโพงเป็นบางจุดเท่านั้นเพราะในการเดินระบบกระจายเสียง แต่ละพื้นที่ต้องการความดังของเสียงไม่เท่ากัน โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) จึงเป็นอุปกรณ์ช่วยให้เราควบคุมลำโพงในแต่ละจุดได้สะดวกยิ่งขึ้น การเลือกซื้อ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) นั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง คือ ขนาดวัตต์ที่ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) สามารถทนได้ ยกตัวอย่างเช่น โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) ที่รับกำลังได้ 60 วัตต์ ก็หมายถึง โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) นั้นสามารถควบคุมกลุ่มของลำโพงที่มีกำลังขับรวมไม่เกิน 60 วัตต์ เป็นต้น นอกจากนี้ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) บางยี่ห้อ ยังแยกระหว่างลำโพงที่ใช้ Line และใช้ Ohm แต่ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) บางยี่้ห้อก็สามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบ

 • ReeLine (MUSIC) วอลุ่มหรี่เสียง (วอลุ่มหรี่ลายน์โวลท์)
  440.00 บาท

   

 • SS-2010 (TOA) Speaker Selector
  16,500.00 บาท

   

 • T-6212(A) (ITC) 10 Zone Paging Controller with Speaker Selector
  16,000.00 บาท

   

 • SS-1010R (TOA) Speaker Selector
  16,800.00 บาท

   

 • VCL-6 (NPE) โวลุ่มปรับเสียง 6 วัตต์
  340.00 บาท

   

 • VCL-20 (NPE) โวลุ่มปรับเสียง 20 วัตต์
  460.00 บาท

   

 • LBC1420-10 (BOSCH) โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator)
  3,800.00 บาท

   

 • LBC1410-10 (BOSCH) โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator)
  1,400.00 บาท

   

 • LBC 1400-10 (BOSCH) โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator)
  1,400.00 บาท

   

 • โวลุ่มปรับเสียงมีลายท์ (Attenuator with line) NPE รุ่น AT-40HL
  440.00 บาท

   

 • โวลุ่มปรับเสียง (Attenuator) NPE รุ่น AT-40H
  330.00 บาท

   

 • TOA AT-4200 โวลุ่มหรี่เสียง 200 วัตต์
  3,400.00 บาท

   

 • TOA AT-4120 โวลุ่มหรี่เสียง 120 วัตต์
  2,500.00 บาท

   

 • TOA AT-4060 โวลุ่มหรี่เสียง 60 วัตต์
  1,800.00 บาท

   

 • โวลุ่มหรี่เสียง 30 วัตต์ TOA AT-4030
  1,600.00 บาท

   

 • AT-4012 (TOA)โวลุ่มหรี่เสียง 12 วัตต์
  1,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • โวลุ่มหรี่เสียง TOA AT-2004 S
  4,200.00 บาท

   

 • โวลุ่มหรี่เสียง TOA AT-1204 S
  2,300.00 บาท

   

 • โวลุ่มหรี่เสียง 60 วัตต์ TOA AT-064 S
  900.00 บาท

   

 • โวลุ่มหรี่เสียง 60 วัตต์ TOA AT-603AP
  1,600.00 บาท

   

 • TOA AT-303AP โวลุ่มหรี่เสียง 30 วัตต์
  1,300.00 บาท

   

 • โวลุ่มปรับเสียง TOA AT-063AP
  950.00 บาท

   

Visitors: 66,624