โวลุ่มปรับเสียง BOSCH

สินค้าในหมวดนี้จะแสดงเฉพาะโวลุ่มที่ใช้ในการควบคุมเสียง ยี่อ BOSCH เท่านั้น การเลือกให้ดูที่ วัตต์ที่โวลุ่มสามารถทนได้ โดยวัตต์ที่จะใช้ ก็คือวัตต์ของจำนวนลำโพงทั้งหมดที่ต้องการใช้โวลุ่มนั้นๆ ควบคุม เช่น ลำโพงเพดาน 6 วัตต์ จำนวน 4 ตัว คุณสามารถเลือกรุ่นที่ ทนกำลังวัตต์ได้ 24 วัตต์ขึ้นไป โดยโวลุ่มควบคุมเสียงของ BOSCH จะมีประมาณ 3 รุ่น คือ รุ่น 12W (LBC-1400) , รุ่น 36W (LBC-1410) และ รุ่น 100W (LBC-1420) เป็นต้น

  • LBC1420-10 (BOSCH) โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator)
    5,150.00 บาท
  • LBC1410-10 (BOSCH) โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator)
    1,400.00 บาท
  • LBC 1400-10 (BOSCH) โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator)
    1,400.00 บาท
Visitors: 165,122