โวลุ่มปรับเสียง BOSCH

สินค้าในหมวดนี้จะแสดงเฉพาะโวลุ่มที่ใช้ในการควบคุมเสียง ยี่อ BOSCH เท่านั้น การเลือกให้ดูที่ วัตต์ที่โวลุ่มสามารถทนได้ โดยวัตต์ที่จะใช้ ก็คือวัตต์ของจำนวนลำโพงทั้งหมดที่ต้องการใช้โวลุ่มนั้นๆ ควบคุม เช่น ลำโพงเพดาน 6 วัตต์ จำนวน 4 ตัว คุณสามารถเลือกรุ่นที่ ทนกำลังวัตต์ได้ 24 วัตต์ขึ้นไป โดยโวลุ่มควบคุมเสียงของ BOSCH จะมีประมาณ 3 รุ่น คือ รุ่น 12W (LBC-1400) , รุ่น 36W (LBC-1410) และ รุ่น 100W (LBC-1420) เป็นต้น

 • LBC3011/51 (BOSCH) Panel LSP 9/6W With volume Control (EVAC)
  2,600.00 บาท
 • PLM-WCP (BOSCH) Wall Control Panel
  21,500.00 บาท
 • PVA-1EB (BOSCH) Call station emergency button
  6,000.00 บาท
 • LBB1995/00 (BOSCH) FIREMAN'S PANEL
  46,500.00 บาท
 • PLN-4S6Z (BOSCH) Plena All in One system wall panel
  9,300.00 บาท
 • PLE-WP3S2Z-EU (BOSCH) Wall Panel
  6,600.00 บาท
 • LM1-VC36L (BOSCH) volume control 36W (landscape)
  2,300.00 บาท
 • LM1-VC36P (BOSCH) volume control 36 W (portrait)
  2,300.00 บาท
 • LM1-VC12L (BOSCH) volume control 12 W (landscape)
  1,900.00 บาท
 • LM1-VC12P (BOSCH) volume control 12 W (portrait)
  1,900.00 บาท
 • LM1-SMB-MK (BOSCH) surface mounting box for MK type vc/ps
  400.00 บาท
 • LM1-SMB-U40 (BOSCH) surface mounting box for U40 type vp/ps
  400.00 บาท
 • LBC1431/10 (BOSCH) selector (U40)
  1,600.00 บาท
 • LBC1430/10 (BOSCH) selector (mk)
  1,600.00 บาท
 • LBC1420/20 (BOSCH) volume control 100W (mk double, w/mounting box)
  5,400.00 บาท
 • LBC1411/20 (BOSCH) volume control fail safe 36W(U40)
  2,500.00 บาท
 • LBC1411/10 (BOSCH) volume control 36W (U40)
  1,900.00 บาท
 • LBC1410/20 (BOSCH) volume control fail safe 36W (mk)
  2,500.00 บาท
 • LBC1401/20 (BOSCH) volume control fail safe 12W (U40)
  2,200.00 บาท
 • LBC1401/10 (BOSCH) volume control 12W (U40)
  1,900.00 บาท
 • LBC1400/20 (BOSCH) volume control fail safe 12W (mk)
  2,200.00 บาท
 • LBC1420-10 (BOSCH) โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator)
  5,300.00 บาท
 • LBC1410-10 (BOSCH) โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator)
  1,400.00 บาท
 • LBC 1400-10 (BOSCH) โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator)
  1,400.00 บาท
Visitors: 385,431