โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator)

      โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) เป็นอุปกรณ์ เพื่อช่วยในการปรับลดเสียงลำโพงในแต่ละจุด เราจะใช้ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) เพื่อต้องการปรับลดลำโพงเป็นบางจุดเท่านั้นเพราะในการเดินระบบกระจายเสียง แต่ละพื้นที่ต้องการความดังของเสียงไม่เท่ากัน โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) จึงเป็นอุปกรณ์ช่วยให้เราควบคุมลำโพงในแต่ละจุดได้สะดวกยิ่งขึ้น การเลือกซื้อ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) นั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง คือ ขนาดวัตต์ที่ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) สามารถทนได้ ยกตัวอย่างเช่น โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) ที่รับกำลังได้ 60 วัตต์ ก็หมายถึง โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) นั้นสามารถควบคุมกลุ่มของลำโพงที่มีกำลังขับรวมไม่เกิน 60 วัตต์ เป็นต้น นอกจากนี้ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) บางยี่ห้อ ยังแยกระหว่างลำโพงที่ใช้ Line และใช้ Ohm แต่ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) บางยี่้ห้อก็สามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบ

 • ZC-FIRE (dbx) ZonePRO Fire Safety Interface
  5,400.00 บาท

   

 • ZC-2 (dbx) Wall-Mounted Zone Controller
  4,400.00 บาท

   

 • ZC-8 (dbx) Wall-Mounted Zone Controller
  4,900.00 บาท

   

 • ZC-3 (dbx) Wall-Mounted Zone Controller
  4,900.00 บาท

   

 • ZC-9 (dbx) Wall-Mounted Zone Controller
  4,900.00 บาท

   

 • ZC-1 (dbx) Wall-Mounted Zone Controller
  4,400.00 บาท

   

 • ZC-7 (dbx) Wall-Mounted Zone Controller
  4,500.00 บาท

   

 • ZC-BOB (dbx) Wall-Mounted Break out Box
  6,900.00 บาท

   

 • EC-8BV-BLACK/WHITE (BSS) Ethernet Controller with 8 Buttons and Volume Control
  25,100.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • EC-4BV-BLACK/WHITE (BSS) Ethernet Controller with 4 Buttons and Volume Control
  18,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • EC-4B (BSS) Ethernet Controller with 4 Buttons (Black / White)
  16,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • EC-V (ฺBSS) Ethernet Controller with Volume Control (BLACK / WHITE)
  12,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • BLU8-V2 (BSS) Programmable Zone Controller (BLACK/WHITE)
  45,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • BLU 3 (BSS) Wall-Mount Controller
  10,700.00 บาท

   

 • V-8P (ITC) ABS Mounting Box for Volume Control
  200.00 บาท

   

 • T-112 (ITC) Volume Control 120 W. (Torroid)
  1,300.00 บาท

   

 • T-16FC/BB (ITC) Volume Control 60 W (3 Wire) W/2 boxes
  1,800.00 บาท

   

 • T-13FC/BB (ITC) Volume Control 30W (3 Wire) W/2 boxes
  1,300.00 บาท

   

 • T-671C (ITC) Wired Volume Control 6W. (3 Wire)
  1,000.00 บาท

   

 • T-675 (ITC) Volume Control 100W.
  1,300.00 บาท

   

 • T-674 (ITC) Volume Control 60W.
  1,100.00 บาท

   

 • T-673 (ITC) Volume Control 30W.
  1,000.00 บาท

   

 • T-672 (ITC) Volume Control 15W.
  800.00 บาท

   

 • T-671 (ITC) Volume Control 6W.
  700.00 บาท

   


Visitors: 410,587