โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator)

      โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) เป็นอุปกรณ์ เพื่อช่วยในการปรับลดเสียงลำโพงในแต่ละจุด เราจะใช้ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) เพื่อต้องการปรับลดลำโพงเป็นบางจุดเท่านั้นเพราะในการเดินระบบกระจายเสียง แต่ละพื้นที่ต้องการความดังของเสียงไม่เท่ากัน โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) จึงเป็นอุปกรณ์ช่วยให้เราควบคุมลำโพงในแต่ละจุดได้สะดวกยิ่งขึ้น การเลือกซื้อ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) นั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง คือ ขนาดวัตต์ที่ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) สามารถทนได้ ยกตัวอย่างเช่น โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) ที่รับกำลังได้ 60 วัตต์ ก็หมายถึง โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) นั้นสามารถควบคุมกลุ่มของลำโพงที่มีกำลังขับรวมไม่เกิน 60 วัตต์ เป็นต้น นอกจากนี้ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) บางยี่ห้อ ยังแยกระหว่างลำโพงที่ใช้ Line และใช้ Ohm แต่ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) บางยี่้ห้อก็สามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบ

 • ReeLine (MUSIC) วอลุ่มหรี่เสียง (วอลุ่มหรี่ลายน์โวลท์)
  440.00 บาท

   

 • SS-2010 (TOA) Speaker Selector
  19,900.00 บาท

   

 • VCL-6 (NPE) โวลุ่มปรับเสียง 6 วัตต์
  380.00 บาท

   

 • VCL-20 (NPE) โวลุ่มปรับเสียง 20 วัตต์
  460.00 บาท

   

 • LBC1420-10 (BOSCH) โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator)
  5,150.00 บาท

   

 • LBC1410-10 (BOSCH) โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator)
  1,400.00 บาท

   

 • LBC 1400-10 (BOSCH) โวลุ่มหรี่เสียง (Attenuator)
  1,400.00 บาท

   

 • AT-40HL (NPE) โวลุ่มปรับเสียงมีลายท์ (Attenuator with line)
  440.00 บาท

   

 • AT-40H (NPE) โวลุ่มปรับเสียง (Attenuator)
  330.00 บาท

   

 • TOA AT-4200 โวลุ่มหรี่เสียง 200 วัตต์
  4,400.00 บาท

   

 • TOA AT-4120 โวลุ่มหรี่เสียง 120 วัตต์
  3,200.00 บาท

   

 • AT-4060 (TOA) โวลุ่มหรี่เสียง 60 วัตต์
  2,300.00 บาท

   

 • AT-4030 (TOA) โวลุ่มหรี่เสียง 30 วัตต์
  1,900.00 บาท

   

 • AT-4012 (TOA)โวลุ่มหรี่เสียง 12 วัตต์
  1,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • โวลุ่มหรี่เสียง TOA AT-2004 S
  4,700.00 บาท

   

 • โวลุ่มหรี่เสียง TOA AT-1204 S
  2,600.00 บาท

   

 • โวลุ่มหรี่เสียง 60 วัตต์ TOA AT-064 S
  1,000.00 บาท

   

 • โวลุ่มหรี่เสียง 60 วัตต์ TOA AT-603AP
  2,000.00 บาท

   

 • TOA AT-303 AP โวลุ่มหรี่เสียง 30 วัตต์
  1,600.00 บาท

   

 • โวลุ่มปรับเสียง TOA AT-063 AP
  1,200.00 บาท

   

Visitors: 197,043