โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator)

      โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) เป็นอุปกรณ์ เพื่อช่วยในการปรับลดเสียงลำโพงในแต่ละจุด เราจะใช้ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) เพื่อต้องการปรับลดลำโพงเป็นบางจุดเท่านั้นเพราะในการเดินระบบกระจายเสียง แต่ละพื้นที่ต้องการความดังของเสียงไม่เท่ากัน โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) จึงเป็นอุปกรณ์ช่วยให้เราควบคุมลำโพงในแต่ละจุดได้สะดวกยิ่งขึ้น การเลือกซื้อ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) นั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง คือ ขนาดวัตต์ที่ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) สามารถทนได้ ยกตัวอย่างเช่น โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) ที่รับกำลังได้ 60 วัตต์ ก็หมายถึง โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) นั้นสามารถควบคุมกลุ่มของลำโพงที่มีกำลังขับรวมไม่เกิน 60 วัตต์ เป็นต้น นอกจากนี้ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) บางยี่ห้อ ยังแยกระหว่างลำโพงที่ใช้ Line และใช้ Ohm แต่ โวลุ่มสำหรับหรี่เสียง (Attenuator) บางยี่้ห้อก็สามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบ

 • V-8P (ITC) ABS Mounting Box for Volume Control
  200.00 บาท
 • T-112 (ITC) Volume Control 120 W. (Torroid)
  1,300.00 บาท
 • T-16FC/BB (ITC) Volume Control 60 W (3 Wire) W/2 boxes
  1,800.00 บาท
 • T-13FC/BB (ITC) Volume Control 30W (3 Wire) W/2 boxes
  1,300.00 บาท
 • T-671C (ITC) Wired Volume Control 6W. (3 Wire)
  1,000.00 บาท
 • T-675 (ITC) Volume Control 100W.
  1,300.00 บาท
 • T-674 (ITC) Volume Control 60W.
  1,100.00 บาท
 • T-673 (ITC) Volume Control 30W.
  1,000.00 บาท
 • T-672 (ITC) Volume Control 15W.
  800.00 บาท
 • T-671 (ITC) Volume Control 6W.
  700.00 บาท
 • T-8000D (ITC) Remote Mic Input Panel, 2 mic inputs, with volume control
  10,000.00 บาท
 • T-8000C (ITC) Remote Control Panel, 1 local sources selection, with volume control
  8,000.00 บาท
 • T-8000B (ITC) Remote Control Panel, 1 local sources selection, 1 mic input, 1 line input, with volume control
  9,000.00 บาท
 • LBC3011/51 (BOSCH) Panel LSP 9/6W With volume Control (EVAC)
  2,600.00 บาท
 • PLM-WCP (BOSCH) Wall Control Panel
  21,500.00 บาท
 • PVA-1EB (BOSCH) Call station emergency button
  6,000.00 บาท
 • LBB1995/00 (BOSCH) FIREMAN'S PANEL
  46,500.00 บาท
 • PLN-4S6Z (BOSCH) Plena All in One system wall panel
  9,300.00 บาท
 • PLE-WP3S2Z-EU (BOSCH) Wall Panel
  6,600.00 บาท
 • LM1-VC36L (BOSCH) volume control 36W (landscape)
  2,300.00 บาท
 • LM1-VC36P (BOSCH) volume control 36 W (portrait)
  2,300.00 บาท
 • LM1-VC12L (BOSCH) volume control 12 W (landscape)
  1,900.00 บาท
 • LM1-VC12P (BOSCH) volume control 12 W (portrait)
  1,900.00 บาท
 • LM1-SMB-MK (BOSCH) surface mounting box for MK type vc/ps
  400.00 บาท

Visitors: 270,965