Overview

        H-2400 Series เป็นระบบไมค์ประชุมชนิดไร้สายที่ใช้ย่านความถี่ 2.4 GHz มีความเสถียรและปลอดภัยจากการดักฟังไมค์ประธานสามารถสั่งปิดการทำงานของไมค์ผู้ร่วมประชุมได้ด้วยปุ่ม priority ทำให้สามารถความคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยได้ H-2400 Series สามารถเชื่อมต่อเข้ากับกล้องที่ประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ได้โดยตรงและยังสามารถควบคุมการทำงานของกล้องได้อีกด้วย

System Features

  • ชุดประชุมไร้สายย่านความถี่ที่ใช้ : 2.4 GHz
  • ไมค์ประธานมีปุ่ม Priority สามารถตัดเสียงไมค์อื่นได้ทันที
  • สามารถเชื่อมต่อระบบกล้องเพื่อประชุม Video Conference ได้โดยตรงจากตัวเครื่อง
  • รองรับการเชื่อต่อกล้องความละเอียด HD
  • สามารถเปิดไมโครโฟนได้ 4 ไมค์พร้อมกัน (รวมไมโครโฟนประธาน)
  • ไมโครโฟนออกแบบให้ทันสมัยสวยงามลงตัวพร้อมหน้าจัดแบบสัมผัส
  • ไมโครโฟนแต่ละชุดมีการแสดงหมายเลข ID ในแต่ละชุด
  • สามารถใช้ไมโครโฟนได้สูงสุด 250 ชุด
  • แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่า 8 ชั่วโมง
 • H-2400C (VCM) 2.4G Wireless Conference System Chairman Microphone
  9,100.00 บาท
 • H-2400D (VCM) 2.4G Wireless Conference System Delegate Microphone
  8,100.00 บาท
 • H-2400T (VCM) 2.4G Wireless Conference System Antenna
  4,000.00 บาท
 • H-2400M 2.4G (VCM) Wireless Conference System Main Unit
  42,000.00 บาท
 • H-2288B (VCM) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไมค์ประชุมไร้สาย
  21,000.00 บาท
Visitors: 165,092