• DS-900SR (NTS) เครื่องควบคุมไมค์ประชุม
  9,800.00 บาท

   

 • DS-900DN (NTS) ไมค์ประชุม (ผู้ร่วม)
  4,600.00 บาท

   

 • DS-900CN (NTS) ไมค์ประชุม (สำหรับประธาน)
  4,800.00 บาท

   

 • DW-300D (NTS) ไมค์ผู้ร่วมประชุม ไร้สาย
  5,400.00 บาท

   

 • DW-300C (NTS) ไมค์ประธานไร้สาย
  5,600.00 บาท

   

 • DW-300SR (NTS) เครื่องควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย
  18,500.00 บาท

   

 • DC-10D (NTS) ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม
  5,200.00 บาท

   

 • DC-10C (NTS) ไมค์ประชุมสำหรับประธาน
  5,400.00 บาท

   

 • DC-10S (NTS) เครื่องควบคุมไมค์ประชุม
  7,500.00 บาท

   

 • AC-50S (NTS) เครื่องควบคุมไมค์ประชุม
  4,900.00 บาท

   

 • AC-50D (NTS) ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม
  3,600.00 บาท

   

 • AC-50C (NTS) ไมค์ประชุมสำหรับประธาน
  3,700.00 บาท

   

 • AC-50A (NTS) เครื่องควบคุมไมค์ประชุม พร้อมขยายเสียงในตัว
  9,900.00 บาท

   

 • DS-500D (NTS) ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • DS-500C (NTS) ไมค์ประชุมสำหรับประธาน
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • DS-500SR (NTS) เครื่องควบคุมไมค์ประชุม
  8,000.00 บาท

   

 • DS-100D MKII (NTS) ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม
  3,100.00 บาท

   

 • DS-100C MKII (NTS) ไมค์ประชุมสำหรับประธาน
  3,200.00 บาท

   

 • DS-100S MKII (NTS) เครื่องควบคุมไมค์ประชุม
  6,400.00 บาท

   

Visitors: 410,664