Wharfedale Pro

       Whafedale Pro เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เสียงจากประเทศอังกฤษสินค้าในกลุ่มนี้จะเป็นอุปกรณ์เครื่องปรับแต่งเสียง ประเภท EQ และ Crossover

  • อีควอไลเซอร์ Wharfedale Q-230
    14,900.00 ฿
Visitors: 18,838