มิกเซอร์ YAMAHA AG06

รหัสสินค้า : มิกเซอร์ YAMAHA AG06

ราคา

7,500.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 7,500.00 บาท

มิกเซอร์ YAMAHA AG06

Multipurpose 6-channel mixer with USB audio interface

  • High resolution (24-bit192kHz) 2-track audio recording and playback.
  • Flexible LOOPBACK feature - perfect for live recording or webcasting.
  • "D-PRE" studio quality mic preamps with high gain and low noise.
  • Easy control and pro sound with 1-TOUCH COMP/EQ, EFFECT and AMP SIM processing.
  • +48V phantom power on CH1 input for condenser mics and Dl boxes.
  • Hi-Z input for guitars on CH2.
  • iPad (2 or later) connectivity via Apple iPad Camera Connection Kit (requires external USB power supply)
  • USB bus-powered for Mac & PC.
  • Rugged metal chassis.
  • Includes Cubase AI downloadable version.
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด


Find your audience. Find your voice.

The words you speak. The songs you sing. Your influences, opinions, and passions take shape in the creations that ultimately become your voice.

When inspiration hits and you're ready to connect with an audience, whether it's your closestfriends or a global network of fans that you haven't even met, you want to be sure that your voice, amongst so many others, is heard. 


การประยุกต์ใช้งาน


ดาวน์โหลด (เอกสารสินค้า)

Visitors: 121,733