ตู้ลำโพง (Loudspeaker)

       ตู้ลำโพง (Loudspeaker) หรือ อีกนัยหนึ่งคือ ตู้ที่มีดอกลำโพง (Speaker) ประกอบอยู่ภายในพร้อมใช้งานได้ทันที ตู้ลำโพง (Loundspeaker) มีด้วยกันหลายแบบหลายขนาด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ถ้าแยกตู้ลำโพง (Loudspeaker) ตามขนาด ก็จะมี ลำโพง (Speaker) ขนาด 3" , 4" , 5" , 6", 8", 10" , 12" , 15" และ 18 นิ้ว โดยส่วนใหญ่การเลือก ลำโพง (Speaker) ตามขนาด มักจะคำนึงถึงสถานที่ และความดังที่ต้องการ ขนาดของลำโพง (Speaker) ที่ ระบุ เป็นขนาด ของลำโพงเสียงเบส หรือ Woofer นอกจากการเลือกลำโพงตามขนาดแล้ว ตู้ลำโพงบางรุ่น ยังแยกได้ ว่า 2 ทาง หรือ Full-range ลำโพง 2 ทาง หมายถึง ตู้ลำโพงที่มีเสียง เบส และเสียงแหลม ภายในตู้ลำโพงเดียวกัน ส่วน ลำโพง (Speaker) แบบ Full-range นั้น อาจเป็นลำโพงแบบ ทางเดียวหรือ 2 ทางก็ได้ แต่ เป็นลำโพงที่ใช้ อเนกประสงค์ มิได้เน้น เฉพาะเจาะจง แต่จุดเด่นคือ ใช้ได้ทั้งงาน พูดและ เปิดเสียงเพียง

 • AM7315/95 (JBL) High Power 3-Way Loudspeaker
  279,700.00 บาท
 • AM7215/95 (JBL) High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
  196,800.00 บาท
 • AM7215/66 (JBL) High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
  196,800.00 บาท
 • AM7215/64 (JBL) High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
  196,800.00 บาท
 • AM7215/26 (JBL) High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
  196,800.00 บาท
 • AM7212/95 (JBL) High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn
  187,500.00 บาท
 • AM7212/66 (JBL) High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn
  187,500.00 บาท
 • AM7212/64 (JBL) High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn
  187,500.00 บาท
 • AM7212/26 (JBL) High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn
  173,400.00 บาท
 • AM5215/95 (JBL) 2-Way Loudspeaker System with 1 x 15" LF
  131,600.00 บาท
 • AM5215/66 (JBL) 2-Way Loudspeaker System with 1 x 15" LF
  131,600.00 บาท
 • AM5215/64 (JBL) 2-Way Loudspeaker System with 1 x 15" LF
  131,600.00 บาท
 • AM5215/26 (JBL) 2-Way Loudspeaker System with 1 x 15" LF
  131,600.00 บาท
 • AM5212/95 (JBL) 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF
  124,700.00 บาท
 • AM5212/66 (JBL) 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF
  124,700.00 บาท
 • AM5212/64 (JBL) 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF
  124,700.00 บาท
 • AM5212/26 (JBL) 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF
  124,700.00 บาท
 • AC25 (JBL) Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
  55,800.00 บาท
 • MP-16 (TOA) 16 Channel Audio Monitor Panel
  51,800.00 บาท
 • Big Knob Studio+(MACKIE) MONITOR CONTROLLER & INTERFACE
  14,190.00 บาท
 • Big Knob Studio (MACKIE) Monitor Controller&Interface
  10,190.00 บาท
 • Big Knob Passive (MACKIE) PASSIVE STUDIO MONITOR CONTROLLER
  2,990.00 บาท
 • HR824MK2 (MACKIE) 8" 2 WAY ACTIVE STUDIO MONITOR
  64,900.00 บาท
 • HR624MK2 (MACKIE) 6" 2 WAY ACTIVE STUDIO MONITOR
  48,900.00 บาท

Visitors: 362,641