มิกเซอร์ TOA

      TOA มี มิกเซอร์ส่วนใหญ่ใช้กับงานเสียงตามสายเพื่อใช้ควบคุมเสียง จึงมีรุ่นให้เลือกไม่มากนัก ส่วนใหญ่ก็มักจะเรียกกันว่า Pre-Ampflier ซะมากกว่า แต่ปัญจุบัน ก็มีการผลิต มิกเซอร์ อนาล็อก และ ดิจิตอล มิกเซอร์ ได้แก่ TOA A-3324DMZ AS , TOA MX-113 , TOA M-164E-AE , TOA PP-025B , TOA M-900 MK2

 • TOA MX-9200 Mixer
  24,500.00 ฿
 • มิกเซอร์ TOA MX-113
  5,800.00 ฿
 • มิกเซอร์ TOA M-164E-AE
  23,630.00 ฿
 • มิกเซอร์ TOA PP-025B
  25,960.00 ฿
 • มิกเซอร์ TOA M-900MK2
  23,280.00 ฿
 • มิกเซอร์ TOA M-9000M2
  22,900.00 ฿
 • มิกเซอร์ TOA M-864D
  160,940.00 ฿
 • มิกเซอร์ TOA M-633D
  67,350.00 ฿
Visitors: 18,824