มิกเซอร์ TOA

      TOA มี มิกเซอร์ส่วนใหญ่ใช้กับงานเสียงตามสายเพื่อใช้ควบคุมเสียง จึงมีรุ่นให้เลือกไม่มากนัก ส่วนใหญ่ก็มักจะเรียกกันว่า Pre-Ampflier ซะมากกว่า แต่ปัญจุบัน ก็มีการผลิต มิกเซอร์ อนาล็อก และ ดิจิตอล มิกเซอร์ ได้แก่ TOA A-3324DMZ AS , TOA MX-113 , TOA M-164E-AE , TOA PP-025B , TOA M-900 MK2

 • VX-1000MC-AS (TOA) Matrix Controller
  53,400.00 บาท
 • IP-1000S (TOA) System Management Software
  50,600.00 บาท
 • D-2000AD1 (TOA) Mic/Line Input Module 4 Ch (XLR)
  28,100.00 บาท
 • D-001T (TOA) Line Input Module with DSP
  7,000.00 บาท
 • D-001R (TOA) Dual Mic/Line Input Module with DSP
  7,500.00 บาท
 • FV-200PP (TOA) Pre-Amplifier Mixer Panel
  21,500.00 บาท
 • FV-200EV (TOA) Emergency Message Panel
  34,000.00 บาท
 • FV-200CA (TOA) Amplifier Changeover Panel
  14,000.00 บาท
 • CK-025 (TOA) Chime Unit
  4,200.00 บาท
 • C-001T (TOA) Input/Output Control Module
  3,800.00 บาท
 • B-01S (TOA) Balanced Line Input
  1,300.00 บาท
 • B-01F (TOA) Balanced Line Input
  2,000.00 บาท
 • AN-9001 (TOA) Ambient Noise Sensing Microphone
  2,600.00 บาท
 • AN-001T (TOA) Ambient Noise Controller Module
  10,000.00 บาท
 • VX-3000CT (TOA) Control Panel
  43,600.00 บาท
 • MX-9200 (TOA) Mixer Pre-Amplifier
  28,500.00 บาท
 • MX-113 (TOA) Pre-Amplifier Mixer
  8,000.00 บาท
 • มิกเซอร์ TOA M-164E-AE
  23,630.00 บาท
 • มิกเซอร์ TOA PP-025B
  29,800.00 บาท
 • มิกเซอร์ TOA M-900MK2
  25,000.00 บาท
 • M-9000M2 ( TOA ) มิกเซอร์
  32,800.00 บาท
 • มิกเซอร์ TOA M-864D
  172,800.00 บาท
 • มิกเซอร์ TOA M-633D
  87,000.00 บาท
Visitors: 362,605