มิกเซอร์ TOA

      TOA มี มิกเซอร์ส่วนใหญ่ใช้กับงานเสียงตามสายเพื่อใช้ควบคุมเสียง จึงมีรุ่นให้เลือกไม่มากนัก ส่วนใหญ่ก็มักจะเรียกกันว่า Pre-Ampflier ซะมากกว่า แต่ปัญจุบัน ก็มีการผลิต มิกเซอร์ อนาล็อก และ ดิจิตอล มิกเซอร์ ได้แก่ TOA A-3324DMZ AS , TOA MX-113 , TOA M-164E-AE , TOA PP-025B , TOA M-900 MK2

 • FV-200PP (TOA) Pre-Amplifier Mixer Panel
  18,000.00 บาท
 • FV-200EV (TOA) Emergency Message Panel
  28,500.00 บาท
 • FV-200CA (TOA) Amplifier Changeover Panel
  12,000.00 บาท
 • CK-025 (TOA) Chime Unit
  4,000.00 บาท
 • C-001T (TOA) Input/Output Control Module
  3,200.00 บาท
 • B-01S (TOA) Balanced Line Input
  1,300.00 บาท
 • B-01F (TOA) Balanced Line Input
  1,900.00 บาท
 • AN-9001 (TOA) Ambient Noise Sensing Microphone
  1,900.00 บาท
 • AN-001T (TOA) Ambient Noise Controller Module
  8,900.00 บาท
 • VX-3000CT (TOA) Control Panel
  37,000.00 บาท
 • MX-9200 (TOA) Mixer Pre-Amplifier
  25,000.00 บาท
 • MX-113 (TOA) Pre-Amplifier Mixer
  6,800.00 บาท
 • มิกเซอร์ TOA M-164E-AE
  23,630.00 บาท
 • มิกเซอร์ TOA PP-025B
  26,000.00 บาท
 • มิกเซอร์ TOA M-900MK2
  25,000.00 บาท
 • มิกเซอร์ TOA M-9000M2
  25,000.00 บาท
 • มิกเซอร์ TOA M-864D
  161,000.00 บาท
 • มิกเซอร์ TOA M-633D
  72,000.00 บาท
Visitors: 94,537