BOSCH 

       ผู้ผลิตสินค้าประเภทระบบเสียงประกาศระดับโลก รวมถึงระบบรักษความปลอดภัย เป็นสินค้าจากประเทศเยอรมันนี เดิมเป็นผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ Philips ต่อมา BOSCH เข้าซื้อกิจการของ Philips ในส่วนของเครื่องเสียงกลางแจ้งและระบบประกาศเป็นชื่อเป็น BOSCH

 • LC9-UC06B ( BOSCH ) Ceiling speaker 6W backcan white
  920.00 บาท
 • LC9-UC06 ( BOSCH ) ลำโพงเพดาน 6 วัตต์
  770.00 บาท
 • LBC3099-41 (BOSCH) ลำโพงเพดาน
  3,400.00 บาท
 • LHM0606-10 ( BOSCH ) ลำโพงเพดาน
  950.00 บาท
 • LHM0606-00 (BOSCH) ลำโพงเพดาน
  700.00 บาท
Visitors: 165,123