BOSCH 

       ผู้ผลิตสินค้าประเภทระบบเสียงประกาศระดับโลก รวมถึงระบบรักษความปลอดภัย เป็นสินค้าจากประเทศเยอรมันนี เดิมเป็นผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ Philips ต่อมา BOSCH เข้าซื้อกิจการของ Philips ในส่วนของเครื่องเสียงกลางแจ้งและระบบประกาศเป็นชื่อเป็น BOSCH

  • BOSCH LHM0606/10 ลำโพงเพดาน
    700.00 ฿
  • BOSCH LHM0606/00 ลำโพงเพดาน
    525.00 ฿
Visitors: 18,876