เครื่องขยายเสียง BOSE 

      เครื่องขยายเสียง BOSE ออกแบบโดย บริษัท BOSE ผู้ผลิต ลำโพง BOSE ที่สร้างซื่อเสียงมาแล้วทั่วโลก BOSE ยังมีการออกแบบ เครื่องขยายเสียง ให้ตอบสนองความต้องการกับการใช้ ลำโพง BOSE ได้อย่างเหมาะสม การออกแบบเครื่องขยายเสียง BOSE จะแบ่งได้เป็น 3 Series คือ BOSE PowerMatch Seires ใน Series นี้จะมีด้วยกัน 4 รุ่น BOSE Powermatch PM8500 , BOSE Powermatch PM8250 , BOSE Powermatch PM4500 , BOSE Powermatch PM4250 Series ต่อมา คือ BOSE PowerShare Series มีด้วยกัน 4 รุ่น BOSE PowerShare PS602 , BOSE PowerShare PS602P , BOSE PowerShare PS604A และ BOSE PowerShare PS404A Series ต่อมาคือ BOSE FreeSpace Series มีรุ่นให้เลือก 9 รุ่น คือรุ่น BOSE FreeSpace DXA 2120 , BOSE FreeSpace IZA 2120-HZ , BOSE FreeSpace IZA 190-HZ , BOSE FreeSpace IZA 2120-LZ , BOSE FreeSpace IZA 250-LZ , BOSE FreeSpace ZA 2120-HZA Zone Amplifier , BOSE FreeSpace ZA 190-HZ , BOSE FreeSpace ZA 2120-LZA Zone Amplifier และ BOSE FreeSpace ZA 250-LZ

  • เครื่องขยายเสียง BOSE PowerMatch PM4250
    84,000.00 ฿
Visitors: 18,838