เครื่องขยายเสียง BOSE 

      เครื่องขยายเสียง BOSE ออกแบบโดย บริษัท BOSE ผู้ผลิต ลำโพง BOSE ที่สร้างซื่อเสียงมาแล้วทั่วโลก BOSE ยังมีการออกแบบ เครื่องขยายเสียง ให้ตอบสนองความต้องการกับการใช้ ลำโพง BOSE ได้อย่างเหมาะสม การออกแบบเครื่องขยายเสียง BOSE จะแบ่งได้เป็น 3 Series คือ BOSE PowerMatch Seires ใน Series นี้จะมีด้วยกัน 4 รุ่น BOSE Powermatch PM8500 , BOSE Powermatch PM8250 , BOSE Powermatch PM4500 , BOSE Powermatch PM4250 Series ต่อมา คือ BOSE PowerShare Series มีด้วยกัน 4 รุ่น BOSE PowerShare PS602 , BOSE PowerShare PS602P , BOSE PowerShare PS604A และ BOSE PowerShare PS404A Series ต่อมาคือ BOSE FreeSpace Series มีรุ่นให้เลือก 9 รุ่น คือรุ่น BOSE FreeSpace DXA 2120 , BOSE FreeSpace IZA 2120-HZ , BOSE FreeSpace IZA 190-HZ , BOSE FreeSpace IZA 2120-LZ , BOSE FreeSpace IZA 250-LZ , BOSE FreeSpace ZA 2120-HZA Zone Amplifier , BOSE FreeSpace ZA 190-HZ , BOSE FreeSpace ZA 2120-LZA Zone Amplifier และ BOSE FreeSpace ZA 250-LZ

 • PSX4804D (BOSE) PowerShareX Adaptable Power Amplifier
  179,000.00 บาท
 • PSX2404D (BOSE) PowerShareX Adaptable Power Amplifier
  149,000.00 บาท
 • PSX1204D (BOSE) PowerShareX Adaptable Power Amplifier
  129,000.00 บาท
 • ZA 190-HZ (BOSE) เครื่องขยายเสียง 90 วัตต์ 70/100V
  16,390.00 บาท
 • ZA 2120-HZA (BOSE) เครื่องขยายเสียง 240W ลายท์ 70/100V
  30,290.00 บาท
 • ZA 2120-LZA (BOSE) เครื่องขยายเสียง 240W
  26,990.00 บาท
 • ZA-250 LZ (BOSE) เครื่องขยายเสียง 100 วัตต์
  13,790.00 บาท
 • PS602 (BOSE) PowerShare Power Amplfifier
  47,900.00 บาท
 • PM8500N (BOSE) PowerMatch power amplifier
  177,900.00 บาท
 • PM8250N (BOSE) PowerMatch power amplifier
  155,900.00 บาท
 • PM4500N (BOSE) PowerMatch power amplifier
  141,900.00 บาท
 • P2600A (BOSE) PowerSpace เครื่องขยายเสียง 600 วัตต์ ต่อข้าง
  53,790.00 บาท
 • P21000A (BOSE) PowerSpace เครื่องขยายเสียง 1000 วัตต์ต่อข้าง
  69,190.00 บาท
 • P4300+ (BOSE) PowerSpace เครื่องขยายเสียง 300 วัตต์ ต่อข้าง
  115,390.00 บาท
 • P4300A (BOSE) PowerSpace เครื่องขยายเสียง 600 วัตต์
  71,390.00 บาท
 • P4150+ (BOSE) PowerSpace เครื่องขยายเสียง 300 วัตต์
  92,290.00 บาท
 • PM4250 (BOSE) PowerMatch เครื่องขยายเสียง
  84,000.00 บาท
Visitors: 362,639