เครื่องขยายเสียง Power Amplifier

       เครื่องขยายเสียง เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับสัญญาณเสียงเพื่อนำมาขยายสัญญาณให้ดังขึ้นเพื่อนำออกสู่ลำโพง พวกเครื่องขยายเสียง มีทั้งแบบที่ สัญญาณเสียงออกแบบโอห์มและแบบลายท์ เครื่องขยายเสียง 2 แบบนี้ ใช้งานคนละประเภทกัน เครื่องขยายเสียงแบบโอห์ม จะใช้งานต่อลำโพงทั่วไปใช้กับเครื่องที่เป็นงานดนตรีให้เสียงที่หนักแน่นเสียงเบสเต็มร้อย เหมาะกับงานแสดงสดต่างๆ ส่วนเครื่องขยายเสียงประเภทลายท์ส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานการจายเสียงทั่วไปเข่นงานประกาศ เปิดเพลงเป็นbackgroud music มีไว้สำหรับต่อลำโพงจำนวนมากๆ หรือเดินสายเป็นระยะทางไกลๆ เครื่องขยายเสียงทั้ง 2 แบบนี้ สามารถสังเกตุได้จากคุณสมบัติทางเทคนิค ถ้าในสเปคระบุไว้ว่า output 100V , 70V หรือ 50V อันนี้ จะเข้าข่ายเป็นเครื่องขยายเสียงแบบ ลายท์ ถ้าเครื่องขยายเสียงที่ไม่ได้ระบุแสดงว่า เป็นแบบโอห์ม

 • DN32-WSG (KLARKTEKNIK) Expansion Card for 32 Channel Low-Latency AoIP in WAVES SoundGrid Networks
  17,500.00 บาท
 • DN32-USB (KLARKTEKNIK) USB 2.0 Expansion Module with up to 32 Bidirectional Channels
  11,500.00 บาท
 • DN32-MADI (KLARKTEKNIK) MADI Expansion Module with up to 32 Bidirectional Channels
  16,000.00 บาท
 • DN32-LIVE (KLARKTEKNIK) SD/SDHC and USB 2.0 Expansion Module for 32 Bidirectional Channels of Live Recording/Playback
  17,500.00 บาท
 • DN32-DANTE (KLARKTEKNIK) Audinate Dante Expansion Module with up to 32 Bidirectional Channels
  22,500.00 บาท
 • DN32-ADAT (KLARKTEKNIK) ADAT Expansion Module with up to 32 Record/Playback Channels
  11,000.00 บาท
 • KT-2A (KLARKTEKNIK) Classic Leveling Amplifier with Vacuum Tubes, Optical Attenuator and Midas Transformers
  0.00 บาท
 • DM8500 Matrix Mixer (KLARKTEKNIK) Networked Digital Audio Processor for Installation Applications with Configurable DSP, Audio Networking and Acoustic Echo Cancellation
  0.00 บาท
 • DM8000 Matrix Mixers (KLARKTEKNIK) Advanced Digital Audio Processor for Installation Applications with Configurable DSP, Audio Networking and Acoustic Echo Cancellation
  0.00 บาท
 • 76-KT (KLARKTEKNIK) Classic FET-Style Compressor with Class-A Line Level Amplifier and Midas Transformers
  16,000.00 บาท
 • 3RD Dimension BBD320 (KLARKTEKNIK) Analog Multi-Dimensional Signal Processor with BBD Technology
  8,000.00 บาท
 • 2A-KT (KLARKTEKNIK) Classic Leveling Amplifier with Vacuum Tubes, Optical Attenuator and Midas Transformers
  16,000.00 บาท
 • PD3000 (LAB.GRUPPEN) 3000W Two-Channel Amplifier with Precise Power Management
  27,500.00 บาท
 • PDX3000 (LAB.GRUPPEN) 3000W, Two-Channel Amplifier with DSP Control
  31,500.00 บาท
 • A500 (Behringer) Studio Power Amplifier
  9,900.00 บาท
 • EP4000 (Behringer) Professional 4,000-Watt Stereo Power Amplifier with ATR (Accelerated Transient Response) Technology
  19,000.00 บาท
 • NX6000 (Behringer) Ultra-Lightweight 6000 Watt Class-D Power Amplifier with SmartSense Loudspeaker Impedance Compensation
  22,500.00 บาท
 • NX3000 (Behringer) Ultra-Lightweight 3000 Watt Class-D Power Amplifier with SmartSense Loudspeaker Impedance Compensation
  14,000.00 บาท
 • KM1700 (Behringer) Professional 1700 Watt Stereo Power Amplifier with ATR (Accelerated Transient Response)
  12,000.00 บาท
 • KM750 (Behringer) Professional 750 Watt Stereo Power Amplifier with ATR (Accelerated Transient Response)
  10,000.00 บาท
 • T5 (CROWN) เครื่องขยายเสียง 1,500 วัตต์
  14,900.00 บาท
 • VA-8.0 (NTS) เครื่องขยายเสียง 2,400 วัตต์
  12,500.00 บาท
 • PA2030a (YAMAHA) Power Amplifiers
  19,000.00 บาท
 • D-3204 (NTS) เครื่องขยายเสียง 480W x 4
  6,900.00 บาท

Visitors: 121,737