เครื่องขยายเสียง Power Amplifier

       เครื่องขยายเสียง เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับสัญญาณเสียงเพื่อนำมาขยายสัญญาณให้ดังขึ้นเพื่อนำออกสู่ลำโพง พวกเครื่องขยายเสียง มีทั้งแบบที่ สัญญาณเสียงออกแบบโอห์มและแบบลายท์ เครื่องขยายเสียง 2 แบบนี้ ใช้งานคนละประเภทกัน เครื่องขยายเสียงแบบโอห์ม จะใช้งานต่อลำโพงทั่วไปใช้กับเครื่องที่เป็นงานดนตรีให้เสียงที่หนักแน่นเสียงเบสเต็มร้อย เหมาะกับงานแสดงสดต่างๆ ส่วนเครื่องขยายเสียงประเภทลายท์ส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานการจายเสียงทั่วไปเข่นงานประกาศ เปิดเพลงเป็นbackgroud music มีไว้สำหรับต่อลำโพงจำนวนมากๆ หรือเดินสายเป็นระยะทางไกลๆ เครื่องขยายเสียงทั้ง 2 แบบนี้ สามารถสังเกตุได้จากคุณสมบัติทางเทคนิค ถ้าในสเปคระบุไว้ว่า output 100V , 70V หรือ 50V อันนี้ จะเข้าข่ายเป็นเครื่องขยายเสียงแบบ ลายท์ ถ้าเครื่องขยายเสียงที่ไม่ได้ระบุแสดงว่า เป็นแบบโอห์ม

 • D-3204 (NTS) เครื่องขยายเสียง 480W x 4
  6,800.00 บาท
 • D3202 (NTS) เครื่องขยายเสียง 960 วัตต์
  4,800.00 บาท
 • IPA 412 T (LD Systems) 4-channel DSP Installation Amplifier 4 x 120 W @ 4 Ohm / 70V/100V
  75,000.00 บาท
 • MT-251H (TOA) Matching Transformer
  8,200.00 บาท
 • ZA 190-HZ (BOSE) เครื่องขยายเสียง 90 วัตต์ 70/100V
  16,390.00 บาท
 • ZA 2120-HZA (BOSE) เครื่องขยายเสียง 240W ลายท์ 70/100V
  30,290.00 บาท
 • ZA 2120-LZA (BOSE) เครื่องขยายเสียง 240W
  26,990.00 บาท
 • ZA-250 LZ (BOSE) เครื่องขยายเสียง 100 วัตต์
  13,790.00 บาท
 • XLS2002 (CROWN) เครื่องขยายเสียง 1,300 วัตต์
  26,900.00 บาท
  44,300.00 บาท  (-39%)
 • PS602 (BOSE) PowerShare Power Amplfifier
  47,900.00 บาท
 • PM8500N (BOSE) PowerMatch power amplifier
  177,900.00 บาท
 • PM8250N (BOSE) PowerMatch power amplifier
  155,900.00 บาท
 • T-61000R (ITC) High Power Amplifier
  50,000.00 บาท
 • GX-5000 (NTS) เครื่องขยายเสียง 6000 วัตต์
  24,000.00 บาท
 • P-924MK2 (TOA) Power Amplifier
  48,000.00 บาท
 • P-912MK2 (TOA) Power Amplifier
  30,000.00 บาท
 • P-1812 (TOA) Mixer Power Amplifier (ER version)
  15,300.00 บาท
 • FV-248PA (TOA) Power Amplifier
  33,800.00 บาท
 • FV-224PA (TOA) Power Amplifier
  20,500.00 บาท
 • DA-550F (TOA) Multichannel Power Amplifier
  98,000.00 บาท
 • DA-250F (TOA) Multichannel Power Amplifier
  69,000.00 บาท
 • AX-0240 (TOA) Compact Amplifier
  33,000.00 บาท
 • AX-0120 (TOA) Compact Amplifier
  30,000.00 บาท
 • PM4500N (BOSE) PowerMatch power amplifier
  141,900.00 บาท

Visitors: 95,700