เครื่องขยายเสียง Power Amplifier

       เครื่องขยายเสียง เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับสัญญาณเสียงเพื่อนำมาขยายสัญญาณให้ดังขึ้นเพื่อนำออกสู่ลำโพง พวกเครื่องขยายเสียง มีทั้งแบบที่ สัญญาณเสียงออกแบบโอห์มและแบบลายท์ เครื่องขยายเสียง 2 แบบนี้ ใช้งานคนละประเภทกัน เครื่องขยายเสียงแบบโอห์ม จะใช้งานต่อลำโพงทั่วไปใช้กับเครื่องที่เป็นงานดนตรีให้เสียงที่หนักแน่นเสียงเบสเต็มร้อย เหมาะกับงานแสดงสดต่างๆ ส่วนเครื่องขยายเสียงประเภทลายท์ส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานการจายเสียงทั่วไปเข่นงานประกาศ เปิดเพลงเป็นbackgroud music มีไว้สำหรับต่อลำโพงจำนวนมากๆ หรือเดินสายเป็นระยะทางไกลๆ เครื่องขยายเสียงทั้ง 2 แบบนี้ สามารถสังเกตุได้จากคุณสมบัติทางเทคนิค ถ้าในสเปคระบุไว้ว่า output 100V , 70V หรือ 50V อันนี้ จะเข้าข่ายเป็นเครื่องขยายเสียงแบบ ลายท์ ถ้าเครื่องขยายเสียงที่ไม่ได้ระบุแสดงว่า เป็นแบบโอห์ม

 • PM8500 (BOSE) PowerMatch power amplifier
  136,900.00 บาท
 • PM8250 (BOSE) PowerMatch power amplifier
  117,000.00 บาท
 • T-61000R (ITC) High Power Amplifier
  50,000.00 บาท
 • GX-5000 (NTS) เครื่องขยายเสียง 6000 วัตต์
  24,000.00 บาท
 • P-924MK2 (TOA) Power Amplifier
  48,000.00 บาท
 • P-912MK2 (TOA) Power Amplifier
  30,000.00 บาท
 • P-1812 (TOA) Mixer Power Amplifier (ER version)
  15,300.00 บาท
 • FV-248PA (TOA) Power Amplifier
  33,800.00 บาท
 • FV-224PA (TOA) Power Amplifier
  20,500.00 บาท
 • DA-550F (TOA) Multichannel Power Amplifier
  98,000.00 บาท
 • DA-250F (TOA) Multichannel Power Amplifier
  69,000.00 บาท
 • AX-0240 (TOA) Compact Amplifier
  33,000.00 บาท
 • AX-0120 (TOA) Compact Amplifier
  30,000.00 บาท
 • PM4500 (BOSE) PowerMatch power amplifier
  104,000.00 บาท
 • P2600A (BOSE) PowerSpace เครื่องขยายเสียง 600 วัตต์ ต่อข้าง
  44,900.00 บาท
 • P21000A (BOSE) PowerSpace เครื่องขยายเสียง 1000 วัตต์ต่อข้าง
  57,700.00 บาท
 • P4300+ (BOSE) PowerSpace เครื่องขยายเสียง 300 วัตต์ ต่อข้าง
  96,200.00 บาท
 • P4300A (BOSE) PowerSpace เครื่องขยายเสียง 600 วัตต์
  59,610.00 บาท
 • P4150+ (BOSE) PowerSpace เครื่องขยายเสียง 300 วัตต์
  77,000.00 บาท
 • VA3.5 (NTS) เครื่องขยายเสียง 1,600 วัตต์
  8,500.00 บาท
 • D3204 (NTS) เครื่องขยายเสียง 4x480 วัตต์
  6,500.00 บาท
 • D3202 (NTS) เครื่องขยายเสียง 2x480 วัตต์
  4,700.00 บาท
 • LA-250 (NPE) เครื่องขยายเสียงตามสาย 250 วัตต์
  8,900.00 บาท
 • LA-1000 (NPE) เครื่องขยายเสียงมีลายท์ 1,000 วัตต์
  14,500.00 บาท

Visitors: 66,646