เครื่องขยายเสียง Power Amplifier

       เครื่องขยายเสียง เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับสัญญาณเสียงเพื่อนำมาขยายสัญญาณให้ดังขึ้นเพื่อนำออกสู่ลำโพง พวกเครื่องขยายเสียง มีทั้งแบบที่ สัญญาณเสียงออกแบบโอห์มและแบบลายท์ เครื่องขยายเสียง 2 แบบนี้ ใช้งานคนละประเภทกัน เครื่องขยายเสียงแบบโอห์ม จะใช้งานต่อลำโพงทั่วไปใช้กับเครื่องที่เป็นงานดนตรีให้เสียงที่หนักแน่นเสียงเบสเต็มร้อย เหมาะกับงานแสดงสดต่างๆ ส่วนเครื่องขยายเสียงประเภทลายท์ส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานการจายเสียงทั่วไปเข่นงานประกาศ เปิดเพลงเป็นbackgroud music มีไว้สำหรับต่อลำโพงจำนวนมากๆ หรือเดินสายเป็นระยะทางไกลๆ เครื่องขยายเสียงทั้ง 2 แบบนี้ สามารถสังเกตุได้จากคุณสมบัติทางเทคนิค ถ้าในสเปคระบุไว้ว่า output 100V , 70V หรือ 50V อันนี้ จะเข้าข่ายเป็นเครื่องขยายเสียงแบบ ลายท์ ถ้าเครื่องขยายเสียงที่ไม่ได้ระบุแสดงว่า เป็นแบบโอห์ม

 • T-1500DS (ITC) 500W. Class-D Amplifier, 100V and 4-16 ohms
  25,000.00 บาท
 • T-62000 (ITC) 2000W. Power Amplifier, 100V/70V
  80,000.00 บาท
 • T-61500R (ITC) 1500W. Power Amplifier, 100V/70V
  65,000.00 บาท
 • T-61500 (ITC) Channel Power Amplifier, 100V/70V, 4-16 ohms
  60,000.00 บาท
 • PSX4804D (BOSE) PowerShareX Adaptable Power Amplifier
  179,000.00 บาท
 • PSX2404D (BOSE) PowerShareX Adaptable Power Amplifier
  149,000.00 บาท
 • PSX1204D (BOSE) PowerShareX Adaptable Power Amplifier
  129,000.00 บาท
 • PRA-AD608 (BOSCH) Amplifier, 600W 8-ch
  310,400.00 บาท
 • PRA-AD604 (BOSCH) Amplifier, 600W 4-ch
  258,600.00 บาท
 • PLM-4P125 (BOSCH) 4 Channel DSP 125W Amplifier
  131,900.00 บาท
 • PLM-4P220 (BOSCH) 4 Channel DSP 220W Amplfifier
  170,900.00 บาท
 • PVA-2P500 (BOSCH) PAVIRO 2x500 WATT AMP
  131,400.00 บาท
 • PLN-1LA10 (BOSCH) LOOP AMPLIFIER
  41,900.00 บาท
 • LBB1938/30 (BOSCH) PLENA POWER AMPLIFIER 720/480W, EVAC COMPLIANT
  84,400.00 บาท
 • LBB1935/20 (BOSCH) PLENA POWER AMPLIFIER 360/240W, EVAC COMPLIANT
  87,000.00 บาท
 • LBB1930/20 (BOSCH) PLENA POWER AMPLIFIER 180/120W, EVAC COMPLIANT
  26,400.00 บาท
 • PLE-1P240-EU (BOSCH) 240 watt amplifier
  42,200.00 บาท
 • DT-21500 ( NTS ) เครื่องขยายเสียง 4,500 วัตต์
  17,000.00 บาท
 • DT-2800 ( NTS ) เครื่องขยายเสียง 2,400 วัตต์
  10,500.00 บาท
 • VX-1500DA-AS (TOA) Digital Power Amplifier Module 500W
  25,000.00 บาท
 • VX-1250DA-AS (TOA) Digital Power Amplifier Module 250W
  19,000.00 บาท
 • VX-1000PF-AS (TOA) Peering Frame
  31,000.00 บาท
 • DA-X1000S-AS (TOA) เครื่องขยายเสียง 100V (1000W)
  55,000.00 บาท
 • DT-21000 (NTS) 2 Channel Class-D Power Amplifier
  12,500.00 บาท

Visitors: 271,042