เครื่องขยายเสียง Power Amplifier

       เครื่องขยายเสียง เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับสัญญาณเสียงเพื่อนำมาขยายสัญญาณให้ดังขึ้นเพื่อนำออกสู่ลำโพง พวกเครื่องขยายเสียง มีทั้งแบบที่ สัญญาณเสียงออกแบบโอห์มและแบบลายท์ เครื่องขยายเสียง 2 แบบนี้ ใช้งานคนละประเภทกัน เครื่องขยายเสียงแบบโอห์ม จะใช้งานต่อลำโพงทั่วไปใช้กับเครื่องที่เป็นงานดนตรีให้เสียงที่หนักแน่นเสียงเบสเต็มร้อย เหมาะกับงานแสดงสดต่างๆ ส่วนเครื่องขยายเสียงประเภทลายท์ส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานการจายเสียงทั่วไปเข่นงานประกาศ เปิดเพลงเป็นbackgroud music มีไว้สำหรับต่อลำโพงจำนวนมากๆ หรือเดินสายเป็นระยะทางไกลๆ เครื่องขยายเสียงทั้ง 2 แบบนี้ สามารถสังเกตุได้จากคุณสมบัติทางเทคนิค ถ้าในสเปคระบุไว้ว่า output 100V , 70V หรือ 50V อันนี้ จะเข้าข่ายเป็นเครื่องขยายเสียงแบบ ลายท์ ถ้าเครื่องขยายเสียงที่ไม่ได้ระบุแสดงว่า เป็นแบบโอห์ม

 • DT-21500 ( NTS ) เครื่องขยายเสียง 4,500 วัตต์
  17,000.00 บาท
 • DT-2800 ( NTS ) เครื่องขยายเสียง 2,400 วัตต์
  10,500.00 บาท
 • VX-1500DA-AS (TOA) Digital Power Amplifier Module 500W
  25,000.00 บาท
 • VX-1250DA-AS (TOA) Digital Power Amplifier Module 250W
  19,000.00 บาท
 • VX-1000PF-AS (TOA) Peering Frame
  31,000.00 บาท
 • DA-X1000S-AS (TOA) เครื่องขยายเสียง 100V (1000W)
  55,000.00 บาท
 • DT-21000 (NTS) 2 Channel Class-D Power Amplifier
  12,500.00 บาท
 • T-4500DS (ITC) เครื่องขยายเสียง 4 x 500 วัตต์
  63,000.00 บาท
 • T-4350DS (ITC) เครื่องขยายเสียง 4 x 350 วัตต์
  60,000.00 บาท
 • T-4240DS (ITC) เครื่องขยายเสียง 4x240 วัตต์
  58,000.00 บาท
 • T-4120DS (ITC) เครื่องขยายเสียง 4 x 120 วัตต์
  50,000.00 บาท
 • T-2500DS (ITC) เครื่องขยายเสียง 2 x 500 วัตต์
  48,000.00 บาท
 • T-2350DS (ITC) เครื่องขยายเสียง 2 x 350 วัตต์
  38,500.00 บาท
 • T-2240DS (ITC) เครื่องขยายเสียง 2x240 วัตต์
  31,500.00 บาท
 • T-2120DS (ITC) เครื่องขยายเสียง 2 x 120 วัตต์
  26,000.00 บาท
 • TS-1500DS (ITC) เครื่องขยายเสียง 500 วัตต์
  25,000.00 บาท
 • T-1350DS (ITC) เครื่องขยายเสียง 350 วัตต์
  23,000.00 บาท
 • T-1240DS (ITC) เครื่องขยายเสียง 240 วัตต์
  17,000.00 บาท
 • T-1650DS (ITC) เครื่องขยายเสียง 650 วัตต์
  32,500.00 บาท
 • T-62000D (ITC) เครื่องขยายเสียง 1500 วัตต์
  90,000.00 บาท
 • DAD-950 SE (BMB) เครื่องขยายเสียง 2400 วัตต์
  38,500.00 บาท
 • DAD-500 (BMB) เครื่องขยายเสียง 1400 วัตต์
  31,500.00 บาท
 • DN32-WSG (KLARKTEKNIK) Expansion Card for 32 Channel Low-Latency AoIP in WAVES SoundGrid Networks
  17,500.00 บาท
 • DN32-USB (KLARKTEKNIK) USB 2.0 Expansion Module with up to 32 Bidirectional Channels
  11,500.00 บาท

Visitors: 197,055