เครื่องขยายเสียง Power Amplifier

       เครื่องขยายเสียง เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับสัญญาณเสียงเพื่อนำมาขยายสัญญาณให้ดังขึ้นเพื่อนำออกสู่ลำโพง พวกเครื่องขยายเสียง มีทั้งแบบที่ สัญญาณเสียงออกแบบโอห์มและแบบลายท์ เครื่องขยายเสียง 2 แบบนี้ ใช้งานคนละประเภทกัน เครื่องขยายเสียงแบบโอห์ม จะใช้งานต่อลำโพงทั่วไปใช้กับเครื่องที่เป็นงานดนตรีให้เสียงที่หนักแน่นเสียงเบสเต็มร้อย เหมาะกับงานแสดงสดต่างๆ ส่วนเครื่องขยายเสียงประเภทลายท์ส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานการจายเสียงทั่วไปเข่นงานประกาศ เปิดเพลงเป็นbackgroud music มีไว้สำหรับต่อลำโพงจำนวนมากๆ หรือเดินสายเป็นระยะทางไกลๆ เครื่องขยายเสียงทั้ง 2 แบบนี้ สามารถสังเกตุได้จากคุณสมบัติทางเทคนิค ถ้าในสเปคระบุไว้ว่า output 100V , 70V หรือ 50V อันนี้ จะเข้าข่ายเป็นเครื่องขยายเสียงแบบ ลายท์ ถ้าเครื่องขยายเสียงที่ไม่ได้ระบุแสดงว่า เป็นแบบโอห์ม

 • XFMR-4 (CROWN) Four-channel Transformer
  24,000.00 บาท
 • XLS2502 (CROWN) Two-channel, 775W @ 4Ω Power Amplifier
  55,600.00 บาท
 • XLC2800 (CROWN) Two-channel, 800W @ 4Ω Power Amplifier
  53,600.00 บาท
 • I-TECH 9000HD (CROWN) Two-channel, 3500W @ 4Ω Power Amplifier
  425,900.00 บาท
 • I-TECH 5000HD (CROWN) Two-channel, 2500W @ 4Ω Power Amplifier
  352,600.00 บาท
 • CROWN-I-TECH 4x3500HDB(Speakon and Binding Post Version) Four-channel, 4000W @ 4Ω Power Amplifier
  627,600.00 บาท
 • I-TECH 12000HD (CROWN) Two-channel, 4500W @ 4Ω Power Amplifier
  528,700.00 บาท
 • DCi8/600N (CROWN) Eight-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V
  506,800.00 บาท
 • DCi8/300N (CROWN) Eight-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V
  340,000.00 บาท
 • DCi4/600N (CROWN) Four-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications
  238,300.00 บาท
 • DCi4/300N (CROWN) Four-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications
  171,000.00 บาท
 • DCi4/2400N (CROWN) Four-channel, 2400W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V
  556,200.00 บาท
 • DCi4/1250N (CROWN) Four-channel, 1250W @ 4Ω Power Amplifier with BLU Link, 70V/100V
  346,100.00 บาท
 • DCi2/600N (CROWN) Two-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications
  145,600.00 บาท
 • DCi2/300N (CROWN) Two-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications
  112,100.00 บาท
 • DCi2/2400N (CROWN) Two-channel, 2400W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V
  333,600.00 บาท
 • DCi8/600DA (CROWN) Eight-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications
  506,800.00 บาท
 • DCi8/300DA (CROWN) Eight-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications
  340,000.00 บาท
 • DCi4/600DA (CROWN) Four-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V
  262,600.00 บาท
 • DCi4/300DA (CROWN) Four-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V
  188,400.00 บาท
 • DCi4/1250DA (CROWN) Four-channel, 1250W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications
  346,100.00 บาท
 • DCi8/600 (CROWN) Eight-channel, 600W @ 4Ω Analog Power Amplifier, 70V/100V
  370,100.00 บาท
 • DCi8/300 (CROWN) Eight-channel, 300W @ 4Ω Analog Power Amplifier, 70V/100V
  246,700.00 บาท
 • DCi4/600 (CROWN) Four-channel, 600W @ 4Ω Analog Power Amplifier, 70V/100V
  185,000.00 บาท

Visitors: 410,655