โทรโข่ง TOA (Megaphone TOA)

      โทรโข่ง TOA เป็นโทรโข่งคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โทรโข่ง TOA ถ้าแบ่งตามขนาด เราจะแบ่ง โทรโข่ง TOA ได้ เป็น 3 ขนาด คือ โทรโข่ง TOA ขนาดเล็ก , โทรโข่ง TOA ขนาดกลาง และ โทรโข่ง TOA ขนาดใหญ่ โทรโข่ง TOA ขนาดเล็ก ได้แต่ โทรโข่ง TOA ER-520 , โทรโข่ง TOA ER-520S , โทรโข่ง TOA ER-520W , โทรโข่ง TOA ER-1203 , โทรโข่ง TOA ER-1206 , โทรโข่ง TOA ER-1206W และ โทรโข่ง TOA ER-1206S โดย โทรโข่ง TOA รุ่นเล็กนี้ จะมีกำลังขนาดเสียงประมาณ 10 วัตต์ แต่จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โทรโข่ง TOA ขนาดกลางได้แก่ โทรโข่ง TOA ER-2215S , โทรโข่ง TOA ER-3215 , โทรโข่ง TOA ER-2215W , โทรโข่ง TOA ER-2215 , โทรโข่ง TOA ER-1215S และ โทรโข่ง TOA ER-1215 โดย โทรโข่ง TOA ขนาดกลางนี้ จะมีกำลังขยายประมาณ 23 - 25 วัตต์ สุดท้าย เป็น โทรโข่ง TOA ขนาดใหญ่ ได้แก่ โทรโข่ง TOA ER-2230W และ โทรโข่ง TOA ER-2930W กำลังขยายเสียงของ โทรโข่ง TOA ขนาดใหญ่นี้จะอยู่ประมาณ 45 วัตต์ นอกจากนี้ โทรโข่ง TOA ยังมี โทรโข่งที่มีลักษณะพิเศษที่เหมาะสำหรับใช้งานเฉพาะทางเช่น โทรโข่ง TOA ER-604W

 • ER-3215S (TOA) โทรโข่ง
  3,400.00 บาท
 • ER-2215S AS (TOA) โทรโข่ง
  3,200.00 บาท
 • ER-604W (TOA) โทรโข่ง
  6,200.00 บาท
 • ER-520W (TOA) โทรโข่งแบบถือ
  2,700.00 บาท
 • ER-520S (TOA) โทรโข่ง 10 วัตต์
  2,700.00 บาท
 • ER-520 (TOA) โทรโข่ง 10 วัตต์
  2,300.00 บาท
 • ER-3215 (TOA) โทรโข่ง 23 วัตต์
  3,300.00 บาท
 • ER-2930W (TOA) โทรโข่ง 45 วัตต์
  11,600.00 บาท
 • ER-2230W (TOA) โทรโข่ง 45 วัตต์
  9,000.00 บาท
 • ER-2215W TOA โทรโข่ง 23 วัตต์
  3,300.00 บาท
 • ER-2215 (TOA) โทรโข่ง 23 วัตต์
  3,200.00 บาท
 • ER-1215S (TOA) โทรโข่ง 23 วัตต์
  3,300.00 บาท
 • ER-1215 (TOA) โทรโข่ง 23 วัตต์
  3,100.00 บาท
 • ER-1206W (TOA) โทรโข่งกันน้ำ 10 วัตต์​
  5,200.00 บาท
 • ER-1206S (TOA) โทรโข่งกันน้ำ 10 วัตต์
  5,200.00 บาท
 • ER-1206 (TOA) โทรโข่งกันน้ำ 10 วัตต์
  4,900.00 บาท
 • ER-1203 (TOA) โทรโข่งกันน้ำ ขนาด 10 วัตต์
  4,700.00 บาท
Visitors: 321,620