โทรโข่ง TOA 

      โทรโข่ง TOA เป็นโทรโข่งคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โทรโข่ง TOA ถ้าแบ่งตามขนาด เราจะแบ่ง โทรโข่ง TOA ได้ เป็น 3 ขนาด คือ โทรโข่ง TOA ขนาดเล็ก , โทรโข่ง TOA ขนาดกลาง และ โทรโข่ง TOA ขนาดใหญ่ โทรโข่ง TOA ขนาดเล็ก ได้แต่ โทรโข่ง TOA ER-520 , โทรโข่ง TOA ER-520S , โทรโข่ง TOA ER-520W , โทรโข่ง TOA ER-1203 , โทรโข่ง TOA ER-1206 , โทรโข่ง TOA ER-1206W และ โทรโข่ง TOA ER-1206S โดย โทรโข่ง TOA รุ่นเล็กนี้ จะมีกำลังขนาดเสียงประมาณ 10 วัตต์ แต่จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โทรโข่ง TOA ขนาดกลางได้แก่ โทรโข่ง TOA ER-2215S , โทรโข่ง TOA ER-3215 , โทรโข่ง TOA ER-2215W , โทรโข่ง TOA ER-2215 , โทรโข่ง TOA ER-1215S และ โทรโข่ง TOA ER-1215 โดย โทรโข่ง TOA ขนาดกลางนี้ จะมีกำลังขยายประมาณ 23 - 25 วัตต์ สุดท้าย เป็น โทรโข่ง TOA ขนาดใหญ่ ได้แก่ โทรโข่ง TOA ER-2230W และ โทรโข่ง TOA ER-2930W กำลังขยายเสียงของ โทรโข่ง TOA ขนาดใหญ่นี้จะอยู่ประมาณ 45 วัตต์ นอกจากนี้ โทรโข่ง TOA ยังมี โทรโข่งที่มีลักษณะพิเศษที่เหมาะสำหรับใช้งานเฉพาะทางเช่น โทรโข่ง TOA ER-604W
 • โทรโข่ง TOA ER-3215S
  2,060.00 ฿
 • โทรโข่ง TOA ER-2215S AS
  1,980.00 ฿
 • โทรโข่ง TOA ER-604W
  4,880.00 ฿
 • โทรโข่งแบบถือ TOA ER-520W
  2,030.00 ฿
 • โทรโข่ง 10 วัตต์ TOA ER-520S
  2,010.00 ฿
 • โทรโข่ง TOA 10 วัตต์ ER-520
  1,690.00 ฿
 • โทรโข่ง 23 วัตต์ TOA ER-3215
  2,460.00 ฿
 • TOA ER-2930W โทรโข่ง 45 วัตต์
  9,130.00 ฿
 • TOA ER-2230W โทรโข่ง 45 วัตต์
  6,850.00 ฿
 • โทรโข่ง 23 วัตต์ TOA ER-2215W
  2,580.00 ฿
 • โทรโข่ง 23 วัตต์ TOA ER-2215
  2,370.00 ฿
 • โทรโข่ง 23 วัตต์ TOA ER-1215S
  2,450.00 ฿
 • โทรโข่ง 23 วัตต์ TOA ER-1215
  2,270.00 ฿
 • TOA ER-1206W โทรโข่งกันน้ำ 10 วัตต์​
  3,970.00 ฿
 • โทรโข่งกันน้ำ 10 วัตต์ TOA ER-1206S
  3,970.00 ฿
 • โทรโข่งกันน้ำ 10 วัตต์ TOA ER-1206
  3,770.00 ฿
 • โทรโข่งกันน้ำ ขนาด 10 วัตต์ TOA ER-1203
  3,550.00 ฿
Visitors: 18,812