ไมโครโฟน

       ไมโครโฟน หรือ เรียกสั้นๆ ว่าไมค์ เป็นอุปกรณ์ในการรับเสียงไมโครโฟนในหมวดนี้ เป็นไมโครโฟนชนิดใช้สายสัญญาณ สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ไมค์แบบ Dynamic และ แบบ Condenser ซึ่งไมโครโฟนทั้งสองแบบนี้ จะใช้งานต่างกัน ไมค์แบบ Dynamic ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า แต่ใช้หลักการ เคลื่อนที่ของขดลวด แต่ไมโครโฟน แบบ Condenser ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า โดยไฟฟ้า ที่ได้อาจจะมาจาก แบตเตอรี่ หรือ แหล่งจ่ายไฟ Phantom เป็นต้น

 • BC1500 (Behringer) Premium 7-Piece Drum Microphone Set for Studio and Live Applications
  8,000.00 บาท
 • BV44 (Behringer) Vintage Broadcast Type 44 USB Microphone
  4,000.00 บาท
 • BV-BOMB (Behringer) Vintage Bomb USB Microphone
  4,000.00 บาท
 • BV635 (Behringer) Vintage Spring Mount USB Microphone
  5,500.00 บาท
 • BVR84 (ฺBehringer) Vintage Capsule USB Microphone
  6,500.00 บาท
 • BV4038 (ฺBehringer) Vintage Waffle Iron USB Microphone
  4,000.00 บาท
 • TA312S (Behringer) Dynamic Gooseneck Microphone for Vocal Applications
  1,500.00 บาท
 • TA5212 (Behringer) Premium Condenser Gooseneck Microphone for Vocal Applications
  1,500.00 บาท
 • XM1800S (ฺBehringer) 3 Dynamic Cardioid Vocal and Instrument Microphones (Set of 3)
  1,950.00 บาท
 • BA85A (Behringer) Dynamic Super Cardioid Microphone
  1,100.00 บาท
 • SL85S (Behringer) Dynamic Cardioid Microphone with Switch
  1,100.00 บาท
 • XM8500 (Behringer) Dynamic Cardioid Vocal Microphone
  1,050.00 บาท
 • SL84C (Behringer) Dynamic Cardioid Microphone
  900.00 บาท
 • SL75C (Behringer) Dynamic Cardioid Microphone
  1,100.00 บาท
 • C-4 (Behringer) 2 Matched Studio Condenser Microphones
  2,500.00 บาท
 • C-2 (Behringer) 2 Matched Studio Condenser Microphones
  2,500.00 บาท
 • BU100 (Behringer) USB Boundary Microphone for Dedicated Vocal Applications
  2,950.00 บาท
 • B906 (Behringer) Dynamic Microphone for Instrument and Vocal Applications
  1,900.00 บาท
 • C112 (Behringer) Premium Dynamic Microphone for Bass Drum
  2,900.00 บาท
 • BA19A (Behringer) Condenser Boundary Microphone for Instrument Applications
  3,200.00 บาท
 • ECM8000 (Behringer) Ultra-Linear Measurement Condenser Microphone
  1,650.00 บาท
 • B5 (Behringer) Gold-Sputtered Diaphragm Studio Condenser Microphone with 2 Interchangeable Capsules
  3,000.00 บาท
 • SB78A (Behringer) Condenser Cardioid Microphone
  1,900.00 บาท
 • C3 (Behringer) Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone
  3,000.00 บาท

Visitors: 121,730