ไมโครโฟน

       ไมโครโฟน หรือ เรียกสั้นๆ ว่าไมค์ เป็นอุปกรณ์ในการรับเสียงไมโครโฟนในหมวดนี้ เป็นไมโครโฟนชนิดใช้สายสัญญาณ สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ไมค์แบบ Dynamic และ แบบ Condenser ซึ่งไมโครโฟนทั้งสองแบบนี้ จะใช้งานต่างกัน ไมค์แบบ Dynamic ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า แต่ใช้หลักการ เคลื่อนที่ของขดลวด แต่ไมโครโฟน แบบ Condenser ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า โดยไฟฟ้า ที่ได้อาจจะมาจาก แบตเตอรี่ หรือ แหล่งจ่ายไฟ Phantom เป็นต้น

 • MIC-114 (SHERMAN) ไมโครโฟนมีสาย พร้อม สวิตซ์เปิดปิด
  220.00 บาท
 • MA-9300 (HONIC) ไมโครโฟนพร้อมสาย
  650.00 บาท
 • VA-6200RM (ITC) EVAC System Remote Paging Microphone
  15,000.00 บาท
 • MIC-111 (SHERMAN) ไมโครโฟนสาย มีสวิตซ์เปิดปิด
  599.00 บาท
 • T-218 A (ITC) Remote Zone Paging Console Microphone with T-6212(A), CAT 5 cable system
  11,000.00 บาท
 • T-521A (ITC) Condenser table microphone with chime
  4,300.00 บาท
 • T-521B (ITC) Hand-clip dynamic mic
  1,500.00 บาท
 • T-511C (ITC) Condenser tabletop microphone (XLR)
  3,000.00 บาท
 • T-531 (ITC) Tabletop Condenser Mic, power supply by phantom power, with round ring power indicator
  3,800.00 บาท
 • T-8000AE (ITC) Expansion Zone for T-8000A
  10,000.00 บาท
 • T-8000A (ITC) Remote 8 Zone Paging Console, for T-8000
  20,000.00 บาท
 • T-218 (ITC) Remote Zone Paging Console for T-6600, max 16 zone
  10,000.00 บาท
 • MKS 4 (SENNHEISER) Shockmount for Sennheiser MK 4
  4,690.00 บาท
 • MK4 (SENNHEISER) Studio Recording Microphone,Cardioid
  13,390.00 บาท
 • MD431-II (SENNHEISER) Dynamic Microphone with Supercardioid Polar Pattern and Hum Compensating Coil
  24,600.00 บาท
 • MD421-II (SENNHEISER) Studio Directional Microphone
  17,900.00 บาท
 • E908B-EW (SENNEHEISER) Small-diaphragm Condenser Mic with Gooseneck and Clip for Saxophones
  9,990.00 บาท
 • E908B (SENNHEISER) Condenser Mic, Brass Instrument
  14,990.00 บาท
 • E608 (SENNHEISER) Dynamic Mic, Instrument
  8,690.00 บาท
 • E906 (SENNHEISER) Dynamic Mic, Guitar Amplifier
  8,690.00 บาท
 • E609 (SENNHEISER) Dynamic Supercardioid Guitar Amplifier Microphone
  4,790.00 บาท
 • E914 (SENNHEISER) Small-diaphragm Condenser Mic with 3-Position Filter and 3-Position Pad
  19,990.00 บาท
 • E904 (SENNHEISER) Dynamic Mic, Toms
  9,990.00 บาท
 • E902 (SENNHEISER) Dynamic, Kick drum
  8,690.00 บาท

Visitors: 270,982