ไมโครโฟน

       ไมโครโฟน หรือ เรียกสั้นๆ ว่าไมค์ เป็นอุปกรณ์ในการรับเสียงไมโครโฟนในหมวดนี้ เป็นไมโครโฟนชนิดใช้สายสัญญาณ สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ไมค์แบบ Dynamic และ แบบ Condenser ซึ่งไมโครโฟนทั้งสองแบบนี้ จะใช้งานต่างกัน ไมค์แบบ Dynamic ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า แต่ใช้หลักการ เคลื่อนที่ของขดลวด แต่ไมโครโฟน แบบ Condenser ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า โดยไฟฟ้า ที่ได้อาจจะมาจาก แบตเตอรี่ หรือ แหล่งจ่ายไฟ Phantom เป็นต้น

 • PM-100VX-AS (TOA) Paging Microphone
  3,000.00 บาท
 • RM-110VX-AS (TOA) IP Remote Microphone Extension
  8,600.00 บาท
 • VX-100RM-AS (TOA) IP Remote Microphone
  41,000.00 บาท
 • BC1200 (BEHRINGER) Professional 7-Piece Drum Microphone Set for Studio and Live Applications
  6,000.00 บาท
 • Video Mic (BEHRINGER)
  2,900.00 บาท
 • VIDEO MIC MS (BEHRINGER) Mid-Side Camera Microphone
  2,900.00 บาท
 • VIDEO MIC X1 (BEHRINGER) Stereo Camera Microphone
  2,500.00 บาท
 • Halo Shadow (ASTON MICROPHONE)
  12,000.00 บาท
 • Halo (ASTON MICROPHONE)
  12,000.00 บาท
 • Element Bundle (ASTON MICROPHONE)
  7,000.00 บาท
 • Origin (ASTON MICROPHONE)
  9,000.00 บาท
 • Spirit (ASTON MICROPHONE)
  14,000.00 บาท
 • Origin Black Bundle (ASTON MICROPHONE)
  10,000.00 บาท
 • Spirit Black Bundle (ASTON MICROPHONE)
  15,000.00 บาท
 • T-318 (ITC) ITC REMOTE ZONE PAGING MICROPHONE
  9,000.00 บาท
 • IP-100RM (TOA) IP Remote Microphone
  35,700.00 บาท
 • NKN-300 (BMB) ไมโครโฟน ชนิดใช้สาย
  2,400.00 บาท
 • BC1500 (Behringer) Premium 7-Piece Drum Microphone Set for Studio and Live Applications
  8,000.00 บาท
 • BV44 (Behringer) Vintage Broadcast Type 44 USB Microphone
  4,000.00 บาท
 • BV-BOMB (Behringer) Vintage Bomb USB Microphone
  4,000.00 บาท
 • BV635 (Behringer) Vintage Spring Mount USB Microphone
  5,500.00 บาท
 • BVR84 (ฺBehringer) Vintage Capsule USB Microphone
  6,500.00 บาท
 • BV4038 (ฺBehringer) Vintage Waffle Iron USB Microphone
  4,000.00 บาท
 • TA312S (Behringer) Dynamic Gooseneck Microphone for Vocal Applications
  1,500.00 บาท

Visitors: 143,444