บทความ

บทความนี้ จะเป็นการรวบรวมความรู้ เข้าเข้าใจรวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียง ไม่ว่าจะเป็น ไมโครโฟน , ไมค์ลอย , เครื่องขยายเสียง, มิกเซอร์ , ลำโพง เป็นต้น รวมไปถึงเทคนิคต่างๆในการ ออกแบบ ระบบเสียง ตั้งแต่เริ่มติดตั้ง จนกระทั้ง การดูแลรักษา ให้อุปกรณ์เครื่องเสียงมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ข้อมูลที่บทความนี้นำมาอ้างอิง จะมีทั้งที่ ได้มาจาก เวปไซต์ต่าง และทัศนะคติของ Admin ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ในวงการเครื่องเสียงมากกว่า 20 ปี

 

ผู้เขียน. กำชัย ตันธเนศ (วศบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


  • Knowledge-1024x576.png
    บทความนี้ จะเป็นการรวบรวมความรู้ เข้าเข้าใจรวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียง ไม่ว่าจะเป็น ไมโครโฟน , ไมค์ลอย , เครื่องขยายเสียง, มิกเซอร์ , ลำโพง เป็นต้น รวมไปถึงเทคนิคต่...

  • News_765x350px-672x350.jpg
    ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ,ข่าวการเลิกผลิตสินค้า , ข่าวสินค้าทดแทน , ข่าวโปรโมชั่น ของอุปกรณ์เครื่องเสียง , ไมโครโฟน , ลำโพง , เครื่องขยายเสียง , หูฟัง ,โทรโข่ง , มิกเซอร์ , เพาเวอร์ม...
Visitors: 321,626